Mobile menu trigger

Bio zendingen met het COI zonder samenloop met controles voor veterinaire producten, fytosanitaire producten en levensmiddelen en diervoeder

image

De volgende veranderingen in het COI zijn per 1-1-2022 van kracht voor bio zendingen met het COI zonder samenloop met controles voor veterinaire producten, fytosanitaire producten en levensmiddelen en diervoeder:

Vak 10: Grenscontrolepost / punt van vrijgave voor het vrije verkeer

Biologische producten die alleen een biologische controle krijgen en geen veterinaire, fytosanitaire of controle in het kader van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders krijgen:

  • Voor dergelijke producten kiest u in vak 10 (voorheen vak 9) van het COI het desbetreffende punt van vrijgave voor het vrije verkeer (point of release for free circulation***) binnen de Unie. Dit zijn in Nederland de door Skal als eerste geadresseerde gecertificeerde locaties.

Indien de locatie waar de zending wordt geleverd niet als punt voor vrijgave voor het vrije verkeer in TRACES staat opgenomen en u deze locatie wel wilt gebruiken voor import van biologische producten zijn er twee mogelijkheden:

  • Het punt nog niet is gecertificeerd door Skal dan vraagt u certificering aan als eerste geadresseerde bij Skal via Certificering (skal.nl), of;
  • Het punt al is gecertificeerd door Skal als eerste geadresseerde maar nog niet is opgenomen als punt van vrijgave voor het vrije verkeer in TRACES dan meldt u dit bij Skal via import@skal.nl.

***Het punt van vrijgave voor het vrije verkeer is de plek in de Unie waar de officiële controles van biologische producten en omschakelingsproducten, die bedoeld zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht en die zijn vrijgesteld van officiële controles aan deze grenscontroleposten overeenkomstig de verordening, moeten worden uitgevoerd. Dit kan maar hoeft niet gelijk te lopen met de vrijgave vrije verkeer bij de Douane zoals omschreven in het Douanewetboek voor de Unie.

De documentcontrole en de verificatie van het COI dienen te gebeuren bij binnenkomst in de EU en voor of gelijktijdig met de controle van het CHED A of P.
In Nederland wordt de documentcontrole en het viseren van het COI uitgevoerd door de douane.

Vak 20: Voorafgaande kennisgeving
In vak 20 vermeldt de importeur of, in voorkomend geval, de voor de zending verantwoordelijke exploitant, het moment van aankomst van de zending het punt van vrijgave voor het vrije verkeer.

Overige informatie
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via import@skal.nl.

In een later stadium in 2022 zullen er verdere wijzigingen in het proces plaatsvinden. Wij zullen u hierover informeren.

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle