Mobile menu trigger

Volwassen runderen mogen niet meer binnen worden afgemest

image

Onder de Verordening 889/2008 en 834/2007 mogen volwassen dieren gedurende een korte periode (maximaal 1/5 deel van hun leven met een maximum van 3 maanden) binnen worden afgemest. Deze mogelijkheid komt ter vervallen vanaf 31 december 2021.

Met ingang van 1 januari 2022 moeten alle volwassen, voor de vleesproductie bestemde runderen toegang hebben tot een uitloop en/of weidegang wanneer de omstandigheden dat toelaten. Die dieren binnenhouden wanneer de omstandigheden dit niet toelaten, bijvoorbeeld in de winter, blijft wel mogelijk.

Wettekst:
EG 889/2008, artikel 46 verwijzend naar EG 834/2007, artikel 22 lid 2-d (vervallen per 1-1-2022)

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle