Mobile menu trigger

Voeding voor herten

image

Ten aanzien van de voeding voor biologisch gehouden herten gelden de volgende voorschriften:

a) Ten minste 60% van de diervoeders moet afkomstig zijn van het eigen landbouwbedrijf. Wanneer dit niet haalbaar of zulk diervoeder niet beschikbaar is, worden de voeders geproduceerd in samenwerking met andere biologische bedrijven of bedrijven in omschakeling. Het is ook mogelijk om biologisch voer aan te kopen bij diervoederbedrijven die diervoeders en diervoedermiddelen uit dezelfde regio verkopen. Het aandeel biologisch geproduceerd voer in het rantsoen wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd naar 70%.

b) De dieren moeten, wanneer de omstandigheden dit toelaten, toegang hebben tot weidegrond om te grazen.

c) Wanneer de dieren tijdens de graastijd toegang hebben tot weidegrond en in de winterstalling bewegingsvrijheid hebben, kan worden afgezien van de verplichting om gedurende de wintermaanden openluchtruimten te bieden.

d) Foksystemen moeten zijn gebaseerd op maximaal gebruik van graasweidegrond. Alleen in uitzonderlijke klimatologische situaties, zoals bij sneeuw ligt, hoeft de weidegrond niet beschikbaar te zijn.

e) Ten minste 60% van de droge stof van het dagrantsoen bestaat uit ruwvoer, verse of gedroogde voedergewassen of kuilvoer. Voor vrouwelijke hertachtigen in de melkproductie kan dit percentage bij het begin van de lactatie gedurende maximaal drie maanden tot 50% worden verlaagd.

f) De dieren moeten tijdens het graasseizoen op een natuurlijke manier in de omheinde ruimte kunnen grazen..

g) Aanvullende voeding is enkel toegestaan wanneer de dieren door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen grazen.

h) De herten moeten in het omheinde leefgebied schoon en vers drinkwater ter beschikking hebben. Als er geen gemakkelijk toegankelijke natuurlijke waterbron is, moeten er drinkplaatsen worden aangelegd.

Wettekst: 848: Bijlage II deel II art. 1.9.2.1

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle