Mobile menu trigger

Konijnen - Vereisten voor de buitenruimten

image

a) De buitenruimte bevat voldoende verhoogde platforms die gelijkelijk zijn verdeeld over de minimumoppervlakte.

b) De ruimte is omsloten met hekken die hoog en diep genoeg zijn om te voorkomen dat de dieren kunnen ontsnappen door er overheen te springen of er onderdoor te graven.

c) Wanneer de buitenruimte deels van beton is, hebben de dieren gemakkelijk toegang tot het deel van de buitenren met begroeiing. Zonder zo’n gemakkelijke toegang telt het oppervlak van het betonnen gedeelte niet mee bij de berekening van het minimumoppervlak van de buitenruimte.

d) De buitenruimte biedt voldoende beschutte plekken, met inbegrip van donkere schuilplaatsen, en knaagmateriaal.

Wettekst: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464: art. 20:2

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle