Mobile menu trigger

Konijnen - Vereisten voor binnenruimten

image

a) De binnenruimte is zo hoog dat de konijnen met gespitste oren rechtop kunnen staan.

b) De ruimte kan verschillende groepen konijnen herbergen en biedt de mogelijkheid om de jongen uit één nest bijeen te houden bij de overgang naar de mestfase.

c) Rammen en drachtige en geslachtsrijpe fokvoedsters kunnen om specifieke dierenwelzijnsredenen en voor een beperkte periode worden gescheiden van de groep, mits ze oogcontact met andere konijnen kunnen houden.

d) Het is voor de voedster mogelijk om van het nest af te gaan en terug te keren om de jongen te zogen.

e) De binnenruimte voorziet in:

- beschutte plekken, met inbegrip van donkere schuilplaatsen in voldoende aantal voor alle categorieën van konijnen;

- toegang tot de nesten voor alle voedsters ten minste één week vóór de verwachte datum van de worp en ten minste tot aan het eind van de zoogperiode;

- toegang tot voldoende nesten voor de jongen, met ten minste één nest per zogende voedster met jongen;

- knaagmateriaal voor de konijnen.

Wettekst: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464: art. 20:1

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle