Mobile menu trigger

Konijnen - Basisvoorschriften voor huisvesting en houderij

image

Voor biologische konijnen gelden een aantal algemene voorschriften voor de huisvesting en houderij. Voor meer details zie de andere voorschriften over deze diergroep.

a) De huisvesting moet zijn voorzien van een comfortabele, schone en droge lig- of rustruimte met een toereikende oppervlakte en een dichte bodem zonder lattenconstructie. In de rustruimte wordt gezorgd voor een ruime hoeveelheid droog strooisel. Het strooisel bestaat uit stro of andere geschikte natuurlijke materialen. Het strooisel mag worden verbeterd en verrijkt met minerale producten die krachtens artikel 24 als meststof of bodemverbeteraars voor gebruik in de biologische productie zijn toegelaten.

b) De konijnen worden in een groep gehouden.

c) Konijnenhouderijen gebruiken sterke rassen die zijn aangepast aan de buitenomstandigheden.

d) De konijnen hebben toegang tot:

- beschutte plekken, met inbegrip van donkere schuilplaatsen;

- een buitenren met vegetatie, bij voorkeur weidegrond;

- een verhoogd platform, binnen of buiten, waarop zij kunnen zitten;

- nestmateriaal voor alle zogende moeren.

e) De minimumperiode voor het voeden van jonge konijnen met bij voorkeur moedermelk bedraagt 42 dagen, gerekend vanaf de geboorte.

Wettekst: EU-verordening 2018/848: Bijlage II deel II art 1.9.5.2, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464; Afdeling 5, artikel 17

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle