Mobile menu trigger

Herten - Vereisten voor omheinde buitenruimten of rennen

image

a) Hertachtigen worden gehouden in omheinde buitenruimten of rennen met weidegrond voor zover de omstandigheden dat toelaten.

b) De omheinde buitenruimten of rennen zijn zo ingericht dat de verschillende soorten hertachtigen zo nodig kunnen worden gescheiden.

c) Elke omheinde buitenruimte of ren is in twee gebieden onder te verdelen óf grenst aan een andere omheinde buitenruimte of ren, zodat onderhoudsmaatregelen op elk gebied of elke omheinde buitenruimte of ren na elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Wettekst: (EU) 2020/464: Afdeling II, art. 7

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle