Mobile menu trigger

Herten - Bezettingsdichtheid en minimumoppervlakte van de buitenruimte

image

Voor de buitenruimten gelden er afhankelijk van het type hert verschillende maximale bezettingsdichtheden en minimale oppervlaktes.

Wettekst: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464: art. 6 en Bijlage I, deel II

Herten - Bezettingsdichtheid en minimumoppervlakte van de buitenruimte

Soort hertachtige

Minimumoppervlakte buitenruimte per omheinde ruimte

Bezettingsdichtheid — maximumaantal volwassen dieren (*) per ha

Sikahert

(Cervus nippon)

1 ha

15

Damhert

(Dama dama)

1 ha

15

Edelhert

(Cervus elaphus)

2 ha

7

Paterdavidshert

(Elaphurus davidianus)

2 ha

7

Meer dan één soort hertachtige

3 ha

7 indien edelherten of paterdavidsherten deel uitmaken van de kudde;

15 indien edelherten noch paterdavidsherten deel uitmaken van de kudde

(*) Twee hertachtigen van ten hoogste 18 maanden oud tellen voor één hertachtige.

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle