Mobile menu trigger

Herten - Begroeiingsvereisten voor schuilvoorzieningen en openluchtruimten

image

a) Voor hertachtigen worden visuele en weerbeschermingsvoorzieningen getroffen, bij voorkeur natuurlijke beschutting zoals groepen bomen en struiken, delen van bossen of houtzomen die deel uitmaken van de omheinde buitenruimte of ren. Als dit niet het gehele jaar door voldoende haalbaar is, hebben de dieren beschikking over een overdekte kunstmatige beschutting.

b) Omheinde buitenruimten of rennen zijn uitgerust met voorzieningen of bedekt met begroeiing waarmee de dieren de huid van hun gewei kunnen afschuren.

c) In de laatste fase van de dracht en gedurende de twee weken na de geboorte van het kalf hebben vrouwelijke hertachtigen toegang tot een terrein met begroeiing waar ze hun kalveren kunnen verbergen.

d) De hekken rond de omheinde buitenruimten of rennen zijn zo geconstrueerd dat de hertachtigen niet kunnen ontsnappen.

Wettekst: (EU) 2020/464, Afdeling II, art. 8

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle