Mobile menu trigger

Herten - Basisvoorschriften voor huisvesting en houderij

image

a) Hertachtigen moeten beschikken over schuilplaatsen, beschutte plaatsen en hekken die de dieren geen schade berokkenen.

b) In omheinde ruimten voor gewone hertachtigen hebben de dieren de mogelijkheid om in modder te rollen, om zo hun huid te onderhouden en hun lichaamstemperatuur te reguleren.

c) De vloeren van de huisvesting zijn vlak maar niet glad.

d) De huisvesting is voorzien van een comfortabele, schone en droge lig- of rustruimte met een toereikend oppervlakte en een dichte bodem zonder lattenconstructie. In de rustruimte wordt gezorgd voor ruim voldoende en droog strooisel. Het strooisel bestaat uit stro of andere geschikte natuurlijke materialen. Het strooisel mag worden verbeterd en verrijkt met minerale producten die krachtens artikel 24 als meststof of bodemverbeteraar voor gebruik in de biologische productie zijn toegelaten.

e) De voederplaatsen zijn beschermd tegen weersinvloeden en zijn toegankelijk voor de dieren en verzorgers. De voederbakken staan op een verharde bodem en onder een afdak.

f) Wanneer de dieren niet voortdurend toegang tot het diervoeder hebben, zijn de voederplaatsen zo ingericht dat alle dieren gelijktijdig kunnen eten.

g) De minimumperiode voor het voeden van te zogen hertachtigen met bij voorkeur moedermelk bedraagt 90 dagen, gerekend vanaf de geboorte.

Wettekst: 848: Bijlage II deel II art. 1.9.2.2 en 464: art. 5

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle