Mobile menu trigger

Bijvoederen van bijen met biologisch stuifmeel onder omstandigheden toegestaan

image

Wanneer door klimatologische omstandigheden bijenkolonies zich onvoldoende kunnen voeden, is het toegestaan om bijen bij te voederen met biologisch stuifmeel, biologische honing, biologische suikerstropen en biologische suiker.

Wettekst: EU-verordening 2020/427 (3), EU-verordening 2018/848 Bijlage II, deel II 1.9.6.2. b

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle