Mobile menu trigger

Uitgangsmateriaal uit productie in omschakeling is toegestaan

image

Aanvullend op de mogelijkheid om ontheffing te krijgen voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal via de biodatabase mag vanaf 01-01-2022 ook uitgangsmateriaal uit de teelt in omschakeling gebruikt worden. Hoe dit vorm krijgt is nog in ontwikkeling.

Wettekst: EU-verordening 2018/848 Bijlage II, deel I 1.8.5.1

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle