Mobile menu trigger

Thermische processen toegestaan

Thermische processen zijn bv. solarisatie en stoombehandeling. Stoombehandeling van de bodem mag alleen in kassen toegepast worden. Deze mag niet dieper gaan dan 10 cm.

In 2022 zal Skal niet handhaven op stomen. Wel zal Skal dit jaar gebruiken om aanvullende informatie in te winnen over stomen om in overleg met de sector voor 2023 het handhavingsbeleid op stomen invulling te geven.

Wettekst: 2018/848, Bijlage II, deel I, algemeen 1.10.1

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle