Mobile menu trigger

Spruitgroenten vallen onder landbouw

De productie van spruitgroenten valt vanaf 01-01-2022 onder landbouwproductie. Dit betekent dat bedrijven geen parallelproductie van gangbare en biologische spruitgroenten meer mogen hebben. Aangezien dit een grote wijziging is ten opzichte van de werkwijze van Skal is er besloten om een overgangsperiode van één jaar in te stellen op het verbod van parallelproductie. Bedrijven krijgen daarmee de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Bedrijven die spruitgroenten telen moeten zich ook aan alle andere regels voor landbouwbedrijven houden. De regels die specifiek van toepassing zijn op de productie van spruitgroenten zullen op een later moment op de website gedeeld worden.

Wettekst: EU verordening 2018/848, Bijlage II, deel I, algemeen 1.3

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle