Mobile menu trigger

Meristeemcultuur is niet biologisch certificeerbaar

Meristeemcultuur is niet biologisch certificeerbaar. Wel mogen planten afkomstig uit meristeemcultuur als uitgangsmateriaal voor biologische productie worden gebruikt. Dit is geen wijziging ten opzichte van de werkwijze tot nog toe. Wel wordt dit nu voor het eerst specifiek in de verordening benoemd.

Wettekst: EU verordening 2018/848, Bijlage II, deel I, algemeen 1.8.4

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle