Mobile menu trigger

Hulpstoffen zijn toegestaan als onderdeel van een gewasbeschermingsmiddel

De nieuwe bio-verordening vermeldt expliciet dat gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld moeten worden op hun werkzame stoffen. Dat betekent dat toevoegingen zoals formuleringsstoffen en synergisten gebruikt mogen worden als deze voldoen aan de algemeen geldende regels voor gewasbeschermingsmiddelen (dus ook voor niet-biologische productie). Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor de biologische productie zal daarom vanaf 01-01-2022 alleen nog de werkzame stof worden beoordeeld en niet langer de toegevoegde hulpstoffen.

Wettekst: EU verordening 2018/848, Hoofdstuk III: Productievoorschriften, 9 lid 3

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle