Mobile menu trigger

Vraag & Antwoord - Pluimvee

Wat is een 'verhoogd zitniveau'?

Antwoord: Hiervan staat geen definitie in de biologische verordening.

Uitgangspunt: Hoger gelegen platform, groot genoeg voor pluimvee om op te zitten. Het mag het gebruik van bruikbare oppervlakte niet beperken (bv laaghangende zitniveaus).

(EU) 2020/464; artikel 15, lid 5

Mag een zitniveau meegerekend worden als bruikbare oppervlakte?

Antwoord: dat mag, indien het voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in Besluit Houders van Dieren § 6.1.3. Artikel 2.66 *1. Begripsbepalingen. Dit geldt voor alle pluimvee.

* 1 bruikbare oppervlakte: een ten minste 30 cm breed oppervlak met een helling van ten hoogste 8 graden met boven het gehele oppervlak een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte. De oppervlakte van het nest wordt niet tot de bruikbare oppervlakte gerekend;

U dient te allen tijde zelf de meest actuele versie van het Besluit van Houders van Dieren te raadplegen.

Let op1: de begripsbepaling heeft het over ‘ten minste’ en ‘ten hoogste’. Bij dieren waarbij het gedrag / fysiologie van het dier zodanig is dat de minimum eisen vastgelegd in de begripsbepaling onvoldoende zijn om te waarborgen dat het dier de ‘bruikbare oppervlakte’ ook werkelijk kan gebruiken, mogen die oppervlakte die het dier niet kan gebruiken niet meetellen als ‘bruikbare oppervlakte’.

Let op2: bij stallen voor mestpluimvee, geldt een maximum van 1600 m2 voor bruikbare oppervlakte.

(EU) 2020/464: artikel 15, lid5, (EU) 2018/848: artikel 3, lid 31 en Besluit Houders van Dieren § 6.1.3. Artikel 2.66.

Als je bij opfokstallen 3 plateau's gebruikt als ‘etage’ mag je dan een 4e plateau gebruiken als verhoogd zitniveau?

Antwoord: ja, dat mag

En mag je een verhoogd zitniveau dan ook meetellen als bruikbare oppervlakte indien het aan de eisen voldoet?

Antwoord: nee, dat mag niet

Moet er een mestopvang onder een verhoogd zitniveau bestaan?

Antwoord: nee, dat hoeft niet

(EU) 2020/464: artikel 15, lid 4 en (EU) 2020/464: artikel 15, lid 5

In opfokstallen heb je soms oplierbare plateautjes om de kuikens te leren springen, tellen die als een apart niveau en mag dat meetellen als bruikbare oppervlakte?

Antwoord: ja, als het oplierbare plateau voldoet aan de eisen van de Verordening (EU) 2018/848 en Besluit Houders van Dieren* en het maximum van 3 niveaus voor bruikbare oppervlakte niet overschreden wordt. Als het lierplateau een 4e niveau is wordt het niet meegerekend als bruikbare oppervlakte

(EU) 2020/464: artikel 15, lid 4, (EU) 2018/848: artikel 3, lid 31 en Besluit Houders van Dieren § 6.1.3. Artikel 2.66.

Er zijn stallen met een beun. Telt een beun als een etage?

Antwoord: als de dieren onder de beun kunnen geldt de grond als etage 1 en de beun als de 2e etage. Kunnen de dieren niet onder de beun, dan telt grond + beun als etage 1.

(EU) 2020/464: artikel 15, lid 4

Als je bij stallen voor leghennen en ouderdieren de eerste 3 niveaus gebruikt als ‘etage’ mag je dan de 4e gebruiken als ‘verhoogd zitniveau’?

Antwoord: nee dat mag niet. Verhoogde zitniveaus zijn geen optie in stallen voor leghennen en ouderdieren.

(EU) 2020/464 artikel 15 lid 4 en lid 5 en (EU) 2020/464 bijlage I deel IV 1 en 3

Tijdens de periode van de overgangsbepaling (art. 26.5) mag etage 4 in stallen voor leghennen en ouderdieren nog aanwezig zijn, maar telt deze ook mee voor de bezettingsgraad?

Antwoord: Nee, die telt niet mee voor de bezettingsgraad.

(EU) 20/464 artikel 15 lid 4 en (EU) 2020/464 artikel 26 lid 5

Mag je etage 4 in stallen voor leghennen en ouderdieren na 1-1-2030 houden als je deze niet voor de bruikbaar oppervlakte meetelt?

Antwoord: Nee, dat mag niet

(EU) 2020/464: artikel 15, lid 4 en (EU) 2020/464: artikel 26, lid 5

Stokken of verhoogde zitniveaus of beide moeten beschikbaar zijn als de dieren nog jong zijn. Wat is ‘nog jong zijn’?

Antwoord: hier is geen definitie van. Vanaf het moment dat de dieren kunnen gaan springen moeten ze ook de mogelijkheid hebben om de plateaus/ zitstokken te gebruiken

(EU) 2020/464: artikel 15, lid 5

Mogen uitklapbare plateaus worden gebruikt in een vleeskuikenstal?

Antwoord: Nee, uitklapbaar mag niet. Verhoogde zitniveaus / zitstokken moeten permanent beschikbaar zijn. Deze mogen wel verwijderbaar zijn tussen rondes door.

(EU) 2020/464: artikel 15, lid 5

Onder welke norm vallen de haantjes van dubbeldoelrassen, kan dat onder de norm van leghaan?

Antwoord: De haantjes van dubbeldoelrassen die gehouden worden voor de productie van vlees, vallen onder de norm van mestpluimvee. De definitie van leghaan is vastgelegd in de biologische verordening en daar voldoen hanen van dubbeldoelrassen niet aan

(EU) 2020/464 artikel 13 a. en c. en (EU) 2020/464 bijlage I deel IV 4

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle