Mobile menu trigger

Wijzigingen voor schoonmaak- en desinfectiemiddelen

image

De nieuwe lijsten voor toegestane schoonmaak- en desinfectiemiddelen bevatten een aantal wijzigingen.

(EU) 2021/1165 Bijlage IV bevat echter nog geen productlijsten en EG 889/2008 Bijlage VII blijft tot en met 31-12-2023 geldig. Wel wordt duidelijk dat er drie delen komen met producten voor het reinigen en ontsmetten van:

- gebouwen of installaties voor dierlijke productie (inclusief aquacultuur) (deel A),

- gebouwen of installaties voor plantaardige productie (waaronder ook opslag) (deel B),

- verwerkings- en opslagfaciliteiten (deel C).

Deel D betreft een lijst met producten uit Bijlage VII van EG889/2008 die NIET gebruikt mogen worden als biocide, maar enkel als reinigingsmiddel.


Wettekst:
verordening (EU) 2018/848 Artikel 24
verordening (EU) 2021/1165 artikelen 5, Bijlage IV

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle