Mobile menu trigger

Wijzigingen voor reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen (biociden)

image

De nieuwe lijsten voor toegestane reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn nog niet gereed. Daarom mag u de stoffen en producten die in 2021 toegestaan waren in de biologische productie, ook dit jaar nog gebruiken. Alleen voor de veehouderij zijn een aantal stoffen niet meer toegestaan als ontsmettingsmiddel (biocide).

Uiteraard blijft voor alle biociden de toelating in Nederland door het Ctgb van kracht.

We zetten de lijsten die u kunt raadplegen voor u op een rijtje:

Plantaardige teelten

U mag alleen middelen gebruiken waarvan de werkzame stof is opgenomen in Bijlage III van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007.

Veehouderij (incl. aquacultuur)

U mag alleen middelen gebruiken waarvan de werkzame stof is opgenomen in Bijlage VII van verordening (EG) 889/2008. Middelen op basis van de volgende werkzame stoffen mag u NIET meer gebruiken als biocide:

 • bijtende soda,
 • bijtende potas,
 • oxaalzuur,
 • natuurlijke plantenextracten, met uitzondering van lijnzaadolie, lavendelolie en pepermuntolie,
 • salpeterzuur,
 • fosforzuur,
 • natriumcarbonaat,
 • kopersulfaat,
 • kaliumpermanganaat,
 • uit natuurlijk Camelia-zaad vervaardigde theezaadpellets,
 • humuszuur,
 • peroxyazijnzuren, met uitzondering van perazijnzuur


Verwerking en opslag

De producten voldoen aan Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentia) en Verordening (EU) nr. 528/2012 (biociden) en daaraan gelieerde nationale bepalingen.

Bijlage IV van verordening (EU) 2021/1165 moet uiterlijk 31 december 2023 gevuld zijn met lijsten van toegestane stoffen. In Bijlage IV wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende sectoren:

- gebouwen of installaties voor dierlijke productie (inclusief aquacultuur) (deel A),
- gebouwen of installaties voor plantaardige productie (waaronder ook opslag) (deel B),
- verwerkings- en opslagfaciliteiten (deel C).

Deel D betreft een lijst met producten uit Bijlage VII van verordening (EG) 889/2008 die NIET gebruikt mogen worden als biocide.


Wettekst:
Verordening (EU) 2018/848 Artikel 24
Verordening (EU) 2021/1165 artikelen 5, artikel 12 en, Bijlage IV
Landbouwkwaliteitsregeling 2007, Bijlage III
Verordening (EG) 889/2008, bijlage VII

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle