Mobile menu trigger

Wijzigingen voor additieven in diervoeders en levensmiddelen

image

Diervoeders en diervoederadditieven:

 • Aan de bijlage is het nummer in de catalogus van diervoedermiddelen (EU verordening 68/2013) toegevoegd, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over welke stof het gaat.
 • Magnesiumoxide niet meer watervrij en magnesiumsulfaat wél watervrij …????
 • Bij dicalciumfosfaat en monocalciumfosfaat is defluorering niet meer verplicht.
 • Toegestane voederadditieven in de aquacultuur zijn toegevoegd (uit EG 889/2008 Artikel 25 duodecies en 25 terdecies).
 • Lecithine mag nu ook in de vorm van 1c322i worden toegepast.
 • Niet-biologische gist en gistproducten mogen alleen worden gebruikt als de biologische variant niet beschikbaar is.
 • Sporenelementen gecoate korrels natriumseleniet en natriumselenaat mogen nu ook.

Levensmiddelenadditieven en niet-biologische ingrediënten:

 • De kolommen plant/dier zijn verwijderd. Er is nu 1 kolom waarin de levensmiddelen staan waaraan de stof mag worden toegevoegd.
 • Natriumlactaat mag ook voor plantaardige levensmiddelen worden gebruikt.
 • Gellangom moet vanaf 2023 biologisch zijn.
 • Cellulose mag gebruikt worden voor de productie van biologische gelatine.
 • Azijnzuur/azijn mag nu ook worden gebruikt voor plantaardige levensmiddelen.
 • Deel B bevat nieuwe niet-biologische ingrediënten als aanvulling op Bijlage IX van verordening EG 889/2008. Bijlage IX blijft van toepassing t/m 31-12-2023. Nieuwe ingrediënten worden vermeld in Bijlage V deel B van de EU verordening 2021/1165. Biologische producten die voor 2024 zijn geproduceerd met ingrediënten uit Bijlage IX blijven ook daarna biologisch.
 • Deel D van de bijlage betreffende wijnbouwproducten bevat veel veranderingen, deze worden in een apart artikel beschreven.

Er kunnen ook stoffen worden toegelaten die specifiek in (bepaalde gebieden van) derde landen toegelaten zijn. EU verordening 2021/1165 bevat de procedure, maar er zijn nog geen stoffen toegelaten, omdat de verordening pas op 1-1-2022 in werking treedt. Na toelating worden de stoffen genoemd in Bijlage VI van de verordening.

Wetteksten:
verordening (EU) 2018/848 Artikel 24
verordening (EU) 2021/1165 Artikelen 3, 4 en 6 t/m 10, Bijlagen III, V en VI
verordening EG 889/2008 Bijlage IX


Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle