Mobile menu trigger

Kleine aanpassingen in het gebruik van EU-bio-logo

image

De regels voor het gebruik van het EU-bio-logo (het groene blaadje) zijn aangescherpt en verduidelijkt.

  • Hoewel horeca (in de verordening: grootkeukens) niet onder de bio-verordening valt en daarom de producten zonder certificatie biologisch mag noemen, mag zij het EU-logo niet gebruiken, in bijvoorbeeld reclame of op menukaarten.
  • Bij de verplichte herkomstaanduiding (EU-, niet-EU of een bepaalde regio) komen de ingrediënten voor ten minste 95% uit het gebied van aanduiding (dit was 98%).
  • Het logo voor biologische productie uit de Europese Unie mag ook worden gebruikt voor voorlichtings- en opleidingsdoeleinden, mits het de consument niet kan misleiden wat betreft de biologische productie van specifieke producten, en mits het logo volgens de voorschriften wordt afgebeeld.
  • Op toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, bodemverbeteraars en nutriënten mag worden vermeld dat die producten of stoffen overeenkomstig de bio-verordening gebruikt mogen worden in de biologische productie. Het EU-logo wordt hierbij niet gebruikt.

Wettekst: EU-verordening 2018/848 Artikel 2 lid 3, artikelen 31, 32, 33.

  1. Horeca: artikel 2, lid 3
  2. Regio: artikel 32, lid 2 c
  3. Voorlichting: artikel 33, lid 1
  4. Inputs: artikel 31
Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle