Mobile menu trigger

Handelwijze bij vermoedens van niet-naleving

image

De nieuwe verordening legt vast hoe een exploitant dient te handelen bij vermoedens van niet-naleving van de regelgeving, vanwege de vondst van niet toegelaten stoffen (residuen) of om andere redenen. Wanneer een exploitant vermoedt dat een door hem geproduceerd, bereid, ingevoerd of van een andere exploitant ontvangen product niet voldoet – bijvoorbeeld door de vondst van een niet-toegelaten stof (residu), een onduidelijke traceerbaarheid of om andere redenen – doet hij het volgende:

a) hij zondert het betrokken product af;

b) hij controleert of het vermoeden kan worden gestaafd;

c) hij blokkeert het product;

d) hij informeert onmiddellijk de eigen controle-instantie en hij verstrekt de beschikbare gegevens;

e) hij verleent volledige medewerking aan de controle-instantie bij het onderzoek naar de vermeende niet-naleving.

Wetteksten:

verordening (EU) 2018/848 artikel 3 leden 4, 5, 49 en 57; artikelen 27 t/m 29; artikelen 42 en 43
verordening (EU) 2021/279 artikelen 1, 2 en 9
verordening (EU) 2017/625 artikelen 14 en 137 lid 3

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle