Mobile menu trigger

Achter de schermen, Suzan Abbink, certificatiemedewerker levensmiddelen

image

De certificatiemedewerkers zijn het tweede paar ogen van de inspecteurs. Suzan Abbink is een van hen. “Wij controleren de rapportages en geven een bio-certificaat af, of niet. Het is heel afwisselend werk.”

“Voor ik hier kwam werken, dacht ik: zal biologisch ook wel echt biologisch zijn?”, vertelt Suzan Abbink, werkzaam bij het Team Certificatie. “Nu durf ik echt te zeggen dat wat in de supermarkt ligt biologisch is. Daar wordt streng toezicht op uitgeoefend.” Zij kan het weten, want het team waarvan zij onderdeel uitmaakt, is verantwoordelijk voor het certificeringsproces.

“We zijn het eerste aanspreekpunt voor bedrijven en handelen de telefoontjes en mails af. Maar we zijn ook het tweede paar ogen van de inspecteurs. Soms bellen inspecteurs ons tijdens een inspectie met de vraag of we iets wat ze tegenkomen kunnen verifiëren. Bijvoorbeeld als het bij een handelskantoor onduidelijk is hoe de BV's in elkaar grijpen. Of ze krijgen bij de controle een productspecificatie onder ogen waarvan ze zich afvragen of dat nog mag. Dan duiken wij de wet- en regelgeving in, terwijl zij verdergaan met de inspectie.”

Afwisselend

Het Team Certificatie controleert de rapportages van de inspecteurs en als alles klopt, kunnen ze het bio-certificaat afgeven, vertelt Abbink. “We controleren ook of de producten die bedrijven aanvragen voldoen aan de wet- en regelgeving en als dat zo is, registreren we de producten en komen ze bij op het bio-certificaat te staan. Daarnaast geven we exportcertificaten af. Het is heel afwisselend werk.”

Onder de afdeling levensmiddelen waar ze werkt vallen handelaren, importeurs, vervaardigers, de grotere producenten, de opslagen, maar ook de ambachtelijke slagerij of bakker op de hoek. Divers, net als de problemen die ze tegenkomt bij bedrijven. “Sommigen hebben problemen om de procedures op orde te krijgen. Of ze hebben een prachtige procedure op papier staan, maar het lukt ze niet om die goed uit te voeren omdat ze de registratie niet op orde hebben. Andere bedrijven hebben moeite om hun etiketten op orde te krijgen. Of ze veranderen hun bedrijfsconstructie en vergeten dat door te geven aan de Kamer van Koophandel waardoor de certificatie niet goed verloopt. Er zit heel veel achter zo'n certificatie waar wij en de inspecteur controle op uitoefenen. Gelukkig gaat het bij het grootste deel van de bedrijven goed.”

Afwijking

Haar werk draagt op allerlei manieren bij aan een betrouwbaar biologisch product. “Dat is heel breed, want wij geven het eerste certificaat af, maar wij beëindigen ook certificatie-overeenkomsten. We doen de rapportages zonder afwijkingen, met lichte afwijkingen, en met ernstige afwijkingen. De kritieke afwijkingen doen we samen met de afdeling Toezicht en ontwikkeling.” Of een afwijking licht, ernstig, of kritiek is heeft te maken met in hoeverre het biologische product in gevaar komt. “Als het om een administratieve afwijking gaat en er verder niks mis is met de producten krijgt het bedrijf meestal een paar maanden de tijd om dat op te lossen. Als zich bij de volgende inspectie nog steeds een probleem voordoet, wordt er verzwaard naar ernstig.”

Soms is er twijfel of producten en/of processen wel biologisch genoemd mogen worden. “Daar komt vaak een kantoorinspectie uit, die wij uitvoeren op basis van door het bedrijf aangeleverde bewijzen, of een herinspectie, waarbij dezelfde inspecteur bij het bedrijf langsgaat. Als het dan nog niet is opgelost, dan zit er een kans in dat het bedrijf naar een kritieke afwijking gaat. Fraudegevallen worden door Toezicht en ontwikkeling afgehandeld, de andere kritieke gevallen doen we samen met hen. Als bedrijven het probleem niet op korte termijn oplossen, lopen ze het risico om gedecertificeerd te worden.”

Kwaliteit

De meeste persoonlijke voldoening haalt Abbink uit het feit dat ze bedrijven mag certificeren, want een deel van de bedrijven doet het voor het geld, maar veel doen het met hun hart. “Ik draai heel enthousiast mee in de projecten waar verschillende afdelingen in samenwerken en daar worden mensen echt op hun kwaliteiten ingezet. Als afdeling worden we goed betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, waardoor we de wensen van de bedrijven kunnen vertegenwoordigen. Zo kunnen we op bepaalde trends ingaan als het ons opvalt dat er opeens veel soortgelijke vragen of opmerkingen binnenkomen. De directe contacten vind ik ook erg leuk, ik heb zoveel verschillende soorten mensen aan de telefoon.”

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle