Mobile menu trigger

Achter de schermen: Interview met Arjan Feenstra

image

Technisch rechercheren, daar lijkt het werk van Arjan Feenstra, Specialist Regulation and Control wel wat op. Als een product residuen lijkt te bevatten van gewasbeschermingsmiddelen, gaan hij en zijn collega's op onderzoek uit. Waarom zit iets in een product, hoort het erin en is het dan nog biologisch?

“Ons werk bestaat voor een groot deel uit puzzelen”, vertelt Arjan Feenstra. “We krijgen heel veel informatie binnen, die koppelen we aan elkaar en we duiden de traceerbaarheid.” Komende september werkt hij drie jaar bij Skal. Hiervoor werkte hij onder andere voor een bedrijf dat gewasbeschermingsmiddelen verkoopt.

Als specialist gewasbescherming en specialist melding houdt hij zich vooral bezig met residuonderzoeken. Het begint met een melding dat er twijfel is of een product aan de eisen van biologische productie voldoet. Die kan komen van een van onze geregistreerden, andere controleoganisaties uit Europa of via Skal-inspecteurs.. “Op basis van documenten en analyses bepalen we of er een vervolgonderzoek nodig is. Omdat we een handelsland zijn, kan het zijn dat producten al de grens over zijn. In dat geval moeten we een officiële melding doorzetten naar het land van herkomst.”

Veevoer

Grofweg 9 van de 10 meldingen gaat over producten uit het buitenland. Vaak uit de grotere landen buiten Europa. “Biologisch is meer dan het pakje melk, het plakje kaas of de groentes in het schap”, vertelt Feenstra. “Het is ook het veevoer dat het land binnenkomt, en dat gaat om hele grote partijen.” Soms wordt er bij een grenscontrole een signaal opgepikt, maar het kunnen ook afnemers zijn.

“Een afnemer in Duitsland neemt bijvoorbeeld een monster van een partij die hij gekocht heeft en vindt een residu. Dat meldt hij bij de controle-organisatie in zijn land, en die neemt contact op met ons. Wij gaan dan kijken waar de partij vandaan komt, doen ons eigen onderzoek om uit te sluiten dat het in Nederland heeft plaatsgevonden en sturen indien nodig de controle-organisatie in het land van herkomst aan om een onderzoek te doen.”

Residu

Het is natuurlijk fijn als er producten van de markt worden gehaald die er niet horen. Toch komt het regelmatig voor dat er na een uitgebreid traceringsonderzoek nergens in de keten een oorzaak is gevonden voor de aanwezigheid van een residu. “Soms is er een historische oorzaak, sommige middelen blijven heel lang in de grond zitten. Tegenwoordig vinden laboratoria heel lage waardes terug die eerder misschien niet werden gedetecteerd. Bij een droog jaar wortelen de gewassen dieper en nemen ze gemakkelijk andere stoffen op. Ook bij een heel nat jaar worden er gemakkelijker stoffen opgenomen. Dat verschilt dus per jaar en maakt het interessant.”

Minder leuk is dat er soms onderzoek moet worden gedaan terwijl al van tevoren duidelijk is dat er geen moedwil in het spel is of oorzaak logisch te verklaren is. Feenstra: “We weten dan vaak al zeker dat er geen pesticiden zijn gebruikt, maar moeten toch een uitgebreid onderzoek starten. Dat is onze taak, het hoort er gewoon bij.”

Blokkeren

Geregistreerden uitleg geven over het verloop van bepaalde procedures, hoort er ook bij. “Als een geregistreerde een container binnenkrijgt waar een positieve analyse op zit, dan verwacht de EU van ons dat we het product blokkeren. Het kan lang duren voordat het wordt vrijgegeven of afgewaardeerd.”

“Dat kan soms niet anders; wij zijn afhankelijk van buitenlandse controle-organisaties en autoriteiten. Maar geregistreerden begrijpen dat niet altijd. We zijn ons ervan bewust dat het geregistreerden veel geld kost en dat is vervelend. Tegelijk is dat part of the game.”

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle