Mobile menu trigger

Achter de schermen, Hindrik Swarts, proces- en informatieanalist

image

Als proces- en informatieanalist analyseert Hindrik Swarts de informatiebehoefte binnen de verschillende processen van Skal. Het is van belang dat binnen alle processen de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is.

Veel bedrijven en organisaties hebben grote hoeveelheden data, maar zijn niet in staat deze te transformeren in waardevolle informatie.

Hindrik Swarts

Binnen alle processen in organisaties is er volgens proces- en informatieanalist Hindrik Swarts behoefte aan informatie. 'Veel bedrijven en organisaties hebben grote hoeveelheden data, maar zijn niet in staat deze te transformeren in waardevolle informatie. Als proces- en informatieanalist zet ik me in om data om te zetten in relevante informatie die meerwaarde levert binnen de processen van Skal.'

Hij is bijvoorbeeld bezig met vragen als: hoe meer data leiden tot risicogerichtere inspecties? Of: welke informatie is nodig om het toezicht van Skal te verbeteren. En heeft Skal die data al of moet die bij een ketenpartner of bij de aangesloten bedrijven worden verzameld?

Risico’s

Met behulp van data kunnen mogelijke risico’s worden geïdentificeerd. Met die kennis kan Skal bij inspecties doelgerichter te werk gaan. 'Het is onderdeel van mijn werk om aan de hand van data risico's vast te stellen. Data zeggen niet altijd alles, er zit vaak een verhaal achter. Dat verhaal kan ik vanaf mijn bureau niet altijd goed beoordelen. Gegevens kunnen de indruk geven dat er wordt gefraudeerd, maar misschien is er wel een goede reden waarom wij de data op die manier zien. Ik trek daarom nooit zomaar conclusies, ik geef alleen signalen voor mogelijke risico’s. Vervolgens gaan we naar het bedrijf en zoeken we uit hoe het precies zit.'

Als je ziet met hoeveel liefde en passie producenten van biologische producten hun werk doen, is het fijn om onderdeel van deze sector te mogen zijn.

Passie

Hoe veelzijdig en inhoudelijk boeiend de biologische sector is, verrast hem iedere dag weer. “Het constant schakelen van inhoudelijke vraagstukken naar de processen binnen Skal maar ook binnen biologische bedrijven maakt mijn werk ontzettend dynamisch. Alleen als je echt goed snapt wat er in bedrijven en in hun keten gebeurt, kun je processen binnen Skal verbeteren.” Dat kan alleen samen met zijn collega's. Zij hebben de inhoudelijke kennis. “Samen werken we aan de betrouwbaarheid van het biologische keurmerk.'

Door zijn werk is hij steeds meer in de belangrijke uitgangspunten van biologisch gaan geloven. 'Als je ziet met hoeveel liefde en passie producenten van biologische producten hun werk doen, is het fijn om onderdeel van deze sector te mogen zijn.' Hiervoor werkte hij bij een commercieel bedrijf. 'Dat ik nu een maatschappelijke bijdrage lever en me mag inzetten voor de betrouwbaarheid van het biologische keurmerk, geeft me veel voldoening.'

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle