Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Inspecties

Het filmpje hieronder toont een voorbeeld van een inspectie:

Wij bezoeken elk gecertificeerd biologisch  bedrijf minimaal eenmaal per kalenderjaar aangekondigd. Tijdens deze jaarlijkse inspectie stellen wij vast of het bedrijf nog steeds aan de biologische voorwaarden voldoet.

Behalve de jaarlijkse inspectie voeren wij extra inspecties uit, bijvoorbeeld:

  • Flitsinspectie: een onaangekondigde inspectie waarbij de inspecteur één of enkele aspecten controleert.
  • Herinspectie: als tijdens een inspectie blijkt dat een bedrijf op één of meerdere onderdelen niet voldoet, kunnen wij besluiten een extra inspectie uit te voeren.
  • Monstername: steekproefsgewijs controleren wij of biologische producten vrij zijn van residuen.
  • Gerichte inspectie: de inspecteur controleert de balans tussen biologische verkoop en inkoop.
  • Keteninspectie: de inspecteur controleert verschillende bedrijven van een bepaalde keten .
  • Hercertificering: een uitgebreide inspectie die wij eens in de drie jaar bij elk geregistreerd bedrijf uitvoeren.