Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Brexit: stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 januari 2020. 

De Nederlandse regering is positief dat er meer tijd is gevonden om tot een ordelijke Brexit te komen. Burgers en bedrijven weten nu dat er in principe tot 31 januari niets verandert omdat het VK in die periode nog steeds EU-lid is. Dat betekent dat alle Europese wetten en regels ook voor het VK nog steeds van kracht zijn.  

Geen akkoord (no deal)
De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is nog steeds aanwezig. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden.  In dat geval zou er voor alle partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord
Als het Britse parlement alsnog voor 31 januari instemt met het Brexit akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand . Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Nieuwe relatie
Pas na de Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond.

Wat betekent dit voor u?
Zolang de onderhandelingen nog lopen, blijven alle scenario’s mogelijk. Houdt daarom als onderneming rekening met het slechtste scenario, waarbij geen afspraken zijn gemaakt over de toekomstige handelsrelaties en het VK een derde land is zonder nadere handelsafspraken. In dit scenario moet een handelsbedrijf gecertificeerd zijn als importeur om producten uit het VK af te blijven nemen. Een handelsbedrijf dat goederen fysiek ontvangt uit het VK moet gecertificeerd zijn als eerst geadresseerde. Wanneer een handelsbedrijf nog niet gecertificeerd is voor import en/of eerst geadresseerde, is een aanpassing van de scope van het bio-certificaat nodig en dus een extra Skal-inspectie. Aandachtspunt hierbij is wel dat import van biologische producten uit het VK na de Brexit pas mogelijk is zodra het VK door de EU erkend is als derde land (conform EU 1235/2008). Dit proces kan pas starten zodra het VK daadwerkelijk uit de EU is gestapt. Dit proces kan een aantal maanden in beslag nemen.
Het VK is bezig met het ontwikkelen van een eigen import systeem voor biologische goederen. Export moet vergezeld zijn van een Certificate of Inspection (CoI). Dit CoI is echter tot 1 januari 2021 niet nodig voor export vanuit Nederland naar het VK. Hoe de situatie na die tijd zal zijn, is nog niet bekend. Neem contact op met uw klant in het VK om op de hoogte te blijven van de specifieke eisen.

 

Zie ook

Website Brexitloket
Website Hulp bij Brexit
Website Douane: Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?
Website Kamer van Koophandel: Brexit nieuws voor ondernemers
Website NVWA
Website Europese Commissie