Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Brexit

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU. Door dit vertrek gaan andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, weten we pas als de Brexit onderhandelingen rond zijn.
Om ook na 29 maart 2019 biologische producten te kunnen importeren en exporteren van en naar het VK is het voor bedrijven die zaken willen blijven doen met het VK essentieel om nú al actief voorbereidingen in gang te zetten. Dit geldt ook voor bedrijven die niet direct handel drijven met het VK maar voor onderdelen van hun productieproces afhankelijk zijn van ketenpartners die wel directe zaken doen met het VK.
Lees hier meer over de mogelijke scenario’s van de Brexit.

Wat betekent dit voor u?
Zolang de onderhandelingen nog lopen blijven alle scenario’s mogelijk. Houdt daarom als onderneming rekening met het slechtste scenario, waarbij geen afspraken zijn gemaakt over de toekomstige handelsrelaties en het VK per 30 maart 2019 een derde land is zonder nadere handelsafspraken. In dit scenario moet een handelsbedrijf gecertificeerd zijn als importeur om producten uit het VK af te blijven nemen. Wanneer een handelsbedrijf nog niet gecertificeerd is voor import, is een aanpassing van de scope van het bio-certificaat nodig en dus een extra Skal-inspectie. 
Voor export naar het VK is waarschijnlijk geen extra certificering nodig.

Overgangsperiode?
Op het moment wordt gesproken over een mogelijke overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Gedurende deze periode blijft het VK deelnemen aan de interne markt alsof het nog een lidstaat is (maar zonder deelname aan de EU-instellingen).
Let wel, deze overgangsperiode is onderdeel van het terugtrekkingsakkoord. Geen uittredingsakkoord op 29 maart 2019 betekent ook géén overgangsperiode, maar een cliff edge!

Zie ook
Website Brexitloket
Website Hulp bij Brexit
Website Douane: Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?
Website Kamer van Koophandel: Brexit nieuws voor ondernemers
Website NVWA
Website Europese Commissie