Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Brexit: stand van zaken

Het VK en de EU bereikten op 17 oktober een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en een overgangsperiode. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord  goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden. Door de verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson op 12 december lijkt een snelle goedkeuring van het akkoord door het Britse parlement waarschijnlijk. Johnson heeft aangekondigd het akkoord zo snel mogelijk in stemming te brengen. Zodra het akkoord aan Britse kant is goedgekeurd, kan het Europees Parlement er in januari ook over stemmen.

Overgangsfase bij goedkeuren akkoord
Als het Britse parlement en het Europese Parlement  instemmen met het Brexit akkoord, treedt het VK per 31 januari (middernacht Nederlandse tijd) uit de EU. Brexit is daarmee een feit. Vanaf dat moment gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht.

Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen, kan deze overgangsperiode zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Nieuwe relatie
Pas na de Brexit kunnen de EU en het VK onderhandelen over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het VK. Daarnaast zullen zij onder meer onderhandelen over rechten voor burgers en samenwerking op het gebied van veiligheid.

Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. Ook deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Mocht het niet lukken om tot afspraken  te komen over de nieuwe relatie, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit plaats.

Sowieso grensformaliteiten
Voor bedrijven is het belangrijk dat zij deze relatief korte overgangsperiode benutten om hun voorbereidingen op Brexit voort te zetten. Los van de uiteindelijke afspraken over de toekomstige relatie met het VK, zal er na de overgangsperiode sowieso sprake zijn van grensformaliteiten in het verkeer van en naar het VK. Het Europese vrije verkeer van goederen en personen is dan niet meer van toepassing op het VK. Naarmate meer bekend wordt over de toekomstige relatie, kunnen bedrijven hierover informatie vinden op Brexitloket.nl en in de Brexit Impact Scan.

Geen akkoord (no deal)
De kans dat het toch niet lukt om uiterlijk 31 januari 2020 tot goedgekeurde afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is dankzij de verkiezingsoverwinning van de Britse premier Johnson veel kleiner geworden. Maar totdat het Brexit-akkoord is goedgekeurd door alle partijen, is er nog steeds een klein risico op een no deal-Brexit op 31 januari 2020.

Wat betekent dit voor u?

Zolang de onderhandelingen nog lopen, blijven alle scenario’s mogelijk. Houdt daarom als onderneming rekening met het slechtste scenario, waarbij geen afspraken zijn gemaakt over de toekomstige handelsrelaties en het VK een derde land is zonder nadere handelsafspraken. In dit scenario moet een handelsbedrijf gecertificeerd zijn als importeur om producten uit het VK af te blijven nemen. Een handelsbedrijf dat goederen fysiek ontvangt uit het VK moet gecertificeerd zijn als eerst geadresseerde. Wanneer een handelsbedrijf nog niet gecertificeerd is voor import en/of eerst geadresseerde, is een aanpassing van de scope van het bio-certificaat nodig en dus een extra Skal-inspectie. Aandachtspunt hierbij is wel dat import van biologische producten uit het VK na de Brexit pas mogelijk is zodra het VK door de EU erkend is als derde land (conform EU 1235/2008). Dit proces kan pas starten zodra het VK daadwerkelijk uit de EU is gestapt. Dit proces kan een aantal maanden in beslag nemen.
Het VK is bezig met het ontwikkelen van een eigen importsysteem voor biologische goederen. Export moet vergezeld zijn van een Certificate of Inspection (CoI). Dit CoI is echter tot 1 januari 2021 niet nodig voor export vanuit Nederland naar het VK. Hoe de situatie na die tijd zal zijn, is nog niet bekend. Neem contact op met uw klant in het VK om op de hoogte te blijven van de specifieke eisen.

 

Zie ook

Website Brexitloket
Website Hulp bij Brexit
Website Douane: Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?
Website Kamer van Koophandel: Brexit nieuws voor ondernemers
Website NVWA
Website Europese Commissie