import
import

Import

Ieder bedrijf dat biologisch levensmiddelen, grondstoffen en diervoeders importeert moet hiervoor zijn gecertificeerd. Zowel de feitelijke importeur als degene die de producten fysiek ontvangt (de eerst geadresseerde) moeten gecertificeerd zijn. Als importeur kunt u natuurlijk ook eerst geadresseerde zijn.

Wij spreken alleen van import als u aankoopt van landen buiten de Europese Unie. Voor het importeren zijn verschillende voorwaarden opgenomen in de verordening 1235/2008 en bijbehorende bijlagen. Bekijk ook de achtergrondinformatie over TRACES. Partijen moeten worden ingeklaard voor het vrije handelsverkeer.

Welke voorwaarden voor uw bedrijf gelden kunt u hiernaast lezen.
Wilt u dezelfde informatie liever op papier, dan kunt u ook ons infoblad lezen.