Douane
Douane

Export

Als u producten wilt verhandelen naar landen buiten de Europese Unie, is uw bio-certificering door Skal voldoende.
Sommige landen eisen echter een partij begeleidend certificaat. Dit heet een “certificaat voor export” of “Transactiecertificaat”.

De landen waarvoor bij ons een transactiecertificaat (TC) aangevraagd worden zijn:

USA – dit transactiecertificaat geeft de waarborg dat het product/de producten gelijkwaardig zijn aan de USDA-NOP certificering welke in Amerika de standaard is. 

Korea – dit transactiecertificaat geeft de waarborg dat het product/de producten gelijkwaardig zijn aan de NAQS certificering welke in Korea de standaard is

Zwitserland – voor handel met een bedrijf gevestigd in Zwitserland kan een kwartaaloverzicht van de leveringen worden afgegeven.

Andere landen – wanneer een afnemer in een ander land buiten Europa vraagt om een partij begeleidend certificaat bestaat de mogelijkheid om hiervoor een transactiecertificaat aan te vragen.

Uw aanvraag kunt u alleen digitaal indienen via ons klantengebied Mijn.Skal.nl. Na akkoord ontvangt u van ons een digitaal certificaat. Voor Korea en Taiwan ontvangt u het papieren transactiecertificaat per post.

U kunt alleen een transactiecertificaat aanvragen, als het product aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het bedrijf is gecertificeerd door Skal
  • het product staat op de bijlage van uw bio-certificaat
  • Het product moet geproduceerd zijn in de EU of het product moet ingeklaard (vrijgemaakt voor het handelsverkeer) zijn in de EU.
  • Het product moet aan de voorwaarden voldoen die genoemd zijn in de vragenlijst op Mijn.Skal.nl.

Onderdeel van de aanvraag is de waarheidsgetrouwverklaring.  Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden die genoemd zijn in de waarheidsgetrouwverklaring dan voldoet uw aanvraag niet aan de eisen. Maakt u vervolgens toch gebruik van het TC  dan draagt u daarvoor zelf de verantwoordelijkheid.

Van uw aanvragen moet u de volgende onderbouwende informatie kunnen tonen:

  1. Partij afkomstig van import: Een door de Douane gestempeld en getekend certificaat voor invoer en een certificaat waaruit blijkt dat de exporteur een geldige bio-certificering heeft voor het product.
  2. Een inkoopfactuur van het product en een bio-certificaat waaruit blijkt dat het gaat om een biologisch gecertificeerd product.
  3. Bij eigen productie: de inkoopfacturen van de grondstoffen waarmee het product is geproduceerd en het certificaat of de certificaten waaruit blijkt dat de leverancier / leveranciers bio zijn gecertificeerd voor het geleverde.
  4. Bij dienstverlenende productie: bewijs dat de productielocatie een bio certificering heeft.
  5. Een (proforma)verkoopfactuur overeenkomstig met de aanvraag voor het TC.

Voor de duidelijkheid: deze informatie hoeft niet toegevoegd bij uw aanvraag voor een TC via Mijn.Skal.nl. U moet echter wel in staat zijn deze informatie te leveren als Skal ( de inspecteur of de beoordelaar van uw aanvraag) hiernaar vraagt.