Douane
Douane

Export

Als u producten wilt verhandelen naar landen buiten de Europese Unie, is uw certificering door Skal voldoende. Sommige afnemers eisen echter een “certificaat voor export”,  wij hebben daarom een transactie certificaat ontworpen. Uw aanvraag kunt u alleen digitaal indienen via uw klantengebied. Indien de aanvraag  akkoord is, ontvangt u van ons een digitaal certificaat. Voor Korea en Taiwan ontvangt u het papieren transactiecertificaat per post.

U kunt alleen een transactiecertificaat (TC) aanvragen, als het product aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het product is gecertificeerd door Skal
  • Het product moet geproduceerd zijn in de EU of het product moet ingeklaard (vrijgemaakt voor het handelsverkeer) zijn in de EU.
  • Het product moet aan de voorwaarden voldoen die genoemd zijn in de vragenlijst op de portal.

Onderdeel van de aanvraag is de waarheidsgetrouw verklaring.  Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden die genoemd zijn in de waarheidsgetrouw verklaring dan voldoet uw aanvraag niet aan de eisen. Maakt u vervolgens toch gebruik van het TC  dan draagt u daarvoor zelf de verantwoordelijkheid

Om uw aanvragen te verifiëren hebben wij sinds 2016 een vernieuwde procedure. Bij uw aanvragen moet u de volgende onderbouwende informatie kunnen toevoegen:

  1. Als de partij afkomstig is van import. Een door de douane gestempeld en getekend certificaat voor invoer en een certificaat waaruit blijkt dat de exporteur een geldige bio certificering heeft voor het product.
  2. Een inkoopfactuur van het product of grondstof en een certificaat waaruit blijkt dat de leverancier een bio certificering heeft voor het product of de grondstof.
  3. Inkoopfacturen van de grondstoffen waarmee het product is geproduceerd en het certificaat of de certificaten waaruit blijkt dat de leverancier / leveranciers. bio zijn gecertificeerd voor het geleverde. Productiestaat met grondstoffen gebruik en rendement eindproduct. Bewijs dat de productielocatie een bio certificering heeft.
  4. Een (proforma)verkoopfactuur overeenkomstig met de aanvraag voor het TC.

 Op dit moment is het nog niet mogelijk deze informatie toe te voegen aan uw aanvraag voor een TC. U moet echter wel in staat zijn deze informatie te leveren als de inspecteur of de beoordelaar van uw aanvraag hiernaar vraagt.