handel2
handel2

Bedrijf

Ieder bedrijf moet zelf een kwaliteitsplan/ kwaliteitshandboek opstellen. In het kwaliteitsplan vermeldt u alle maatregelen die garanderen dat u aan de voorschriften van de verordening kunt voldoen. U mag een afzonderlijk kwaliteitsplan maken voor de biologische processen, maar u mag het ook integreren in uw bestaande kwaliteitssysteem.

Een kwaliteitsplan bevat in in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Bedrijfsbeschrijving, wat zijn uw activiteiten en welke wilt u laten certificeren
  • Procedure traceerbaarheid
  • Klachtenregistratie

Uw bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het kwaliteitsplan. Bij het toelatingsonderzoek beoordeelt de inspecteur uw plan. Tijdens de periodieke inspecties beoordeelt de inspecteur de doeltreffendheid van de uitvoering hiervan.