Mobile menu trigger

Header paprikas

Control body for the organic chain in the Netherlands

image

Get an insight in how we work!

Curious? Read more

image

Do you have a complaint or objection?

Please contact us!

Skal Biocontrole is the independent organization that monitors the organic chain in the Netherlands. We are dedicated to proving the reliability of the organic sector through registration, certification, and monitoring.

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische keten

Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische keten. Zo draagt ze als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar Europees biologisch keurmerk.

Dit doen ze in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van LNV heeft Stichting Skal Biocontrole aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van deze wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie.

Skal certificeert bedrijven met biologische activiteiten

De Europese verordening geeft lidstaten de keuze in de structuur van het controleregime. Nederland heeft gekozen voor een eenduidige structuur: één controlerende autoriteit die verantwoordelijk is voor alle wettelijke controletaken binnen de biologische productie. Dit maakt Skal een unieke organisatie.

Skal certifies companies engaged in organic activities

Skal Biocontrole is the official body where companies can become certified as organic. Businesses wanting to become certified must complete a number of steps:

  • registration and admission examination
  • registration of the reported organic activity or activities
  • conversion period: only for agricultural and horticultural businesses
  • official certification. The business receives an organic certificate and is allowed to use the organic quality label on its products. The European organic quality label makes it clear that the product has been produced in accordance with current EU laws and regulations concerning organic products.

Would you like more information or to register?

Learn more about registration and certification
You can also contact us by e-mail: info@skal.nl, or by telephone: +31 (0)38 - 426 8182.

Nog toevoegen

Biologische producten zijn herkenbaar aan het biologische EU-keurmerk.

Ook producten met een Nederlands EKO- of Demeter-keurmerk zijn biologisch. Dit zijn aanvullende keurmerken voor gecontroleerde biologische producten waarvoor bovenwettelijke duurzaamheidsinspanningen zijn verricht. Als er op de verpakking een EKO- of Demeter-keurmerk staat, staat er ook altijd het Europees biologisch keurmerk op..

Op de website van Stichting Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, leest u meer over de diverse keurmerken.

Board

Dhr. A. (Adriaan) Koppens

Dhr. A. (Adriaan) Koppens

Penningmeester Skal

Dhr. K. (Krijn) Poppe

Dhr. K. (Krijn) Poppe

Bestuurslid Skal op voordracht van BioHuis

Mevr. R. (Renée) Bergkamp

Mevr. R. (Renée) Bergkamp

Voorzitter

Mevr. I. (Ivonne) Rietjens

Mevr. I. (Ivonne) Rietjens

bestuurslid op voordracht van BioNederland

Dhr. A. (Albert) Vermuë

Dhr. A. (Albert) Vermuë

bestuurslid

Visiting Address
Kantoorgebouw 'Leickert'
Dr. Klinkertweg 28a
Zwolle

Telephone: +31 (0)38 426 8181
E-mail: info@skal.nl
Postal Address
Stichting Skal Biocontrole
P.O.Box 384
8000 AJ Zwolle
The Netherlands