Mobile menu trigger

Melding doen bij twijfel over bio-status (incl. residuvondsten)

Bij een vermoeden dat een product dat uw bedrijf heeft geteeld, gekocht, geïmporteerd, geproduceerd of bereid niet aan de eisen van biologische productie voldoet, dan bent u wettelijk verplicht om Skal Biocontrole hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen (zie Verordening Nr. 2018/848, artikel 27). Twijfels kunnen bestaan over de bio-status van een product, bijvoorbeeld naar aanleiding van residuvondsten (art. 28) of bij vermoedens van fraude.

De verordening beschrijft hoe u bij een vermoeden de aanduiding over de biologische productiemethode verwijdert of het product afzondert en identificeert. U moet zelf het product blokkeren en dit direct melden aan Skal Biocontrole. De door u aangeleverde informatie wordt door Skal onderzocht. Pas als Skal ervan overtuigd is dat het product biologisch is en alle twijfel is weggenomen, mag u het product weer verwerken, verpakken of in de handel brengen. In de tussentijd kan Skal eisen het product niet als biologisch in de handel te brengen.

Meldingen doet u via mijn.skal.nl. Een melding gaat vergezeld van verschillende documenten. U voegt deze documenten en/of foto’s toe. Indien van toepassing vragen wij om een duidelijk overzicht van afnemers als bijlage.

Let op!

Een positieve uitslag van een monstername is één van de redenen om te twijfelen over de biologische status van een product. Ook als u om een andere reden twijfels heeft, meldt u dat aan Skal Biocontrole. Bijvoorbeeld als u een vermoeden heeft van fraude of als u het vermoeden heeft dat er eerder in de keten onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om besmetting met bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Ook afwijkingen in traceerbaarheid, massabalans en/of etikettering dienen gemeld te worden aan Skal.

Wel of geen onregelmatigheid

Als middels een zelfonderzoek aangetoond kan worden dat bijvoorbeeld de positieve vondst van een pesticide geen onregelmatigheid is, kan de biologische status van het product behouden worden. Het is noodzakelijk dat de biologische status onderbouwd wordt met feiten over de teelt en de productie van de batch. De resultaten van het zelfonderzoek moeten bewaard worden in de administratie. In dit geval is het dan niet nodig om melding te doen bij Skal.

Wordt de onregelmatigheid juist bevestigd door zelfonderzoek of kan de twijfel niet worden weggenomen, dan moet er wel een melding worden gedaan via mijn.skal.nl.

Proces van meldingen

Ook de volgende punten betreffende het proces van meldingen, zijn van belang:

  • Biologische analyses hebben geen MRL waarde (actiewaarde/maximale residu level)
  • We werken niet met BNN, EOCC factsheets of andere onderzoeken die niet zijn opgenomen in de wetgeving.
  • Biologische analyses werken niet met meetonzekerheden. Het analyseresultaat is de waarde waarmee gewerkt wordt.
  • We werken niet direct met processingfactoren. Onderzoek dient altijd gedaan te worden.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle