Mobile menu trigger

Voorbereiding inspectie voor bedrijven die bio-producten vervaardigen

Wij bezoeken elk gecertificeerd biologisch bedrijf minimaal eenmaal per kalenderjaar aangekondigd. Dit is niet altijd precies een jaar na de vorige inspectie. Tijdens de jaarlijkse inspectie stellen wij vast of het bedrijf nog steeds aan de biologische voorwaarden voldoet. Hoe lang de jaarlijkse inspectie op uw bedrijf duurt hangt af van de grootte van uw bedrijf en de manier waarop wij uw procedures en documenten kunnen beoordelen. Een goede voorbereiding door u is van groot belang om de inspectie en rapportage vlot te kunnen afhandelen.

Verloop van de jaarlijkse inspectie
Onze inspecteur zal een aantal algemene vragen stellen over uw bedrijf. Vervolgens neemt de inspecteur uw verkoopgegevens als uitgangspunt. De inspecteur kiest een bepaald product om dit van de verkoop terug te traceren tot binnenkomst bedrijf. Hiermee controleert de inspecteur de interne traceerbaarheid binnen uw bedrijf. Daarnaast zal de inspecteur de twee massabalansen bekijken, die u voorafgaand aan de inspectie heeft voorbereid. Aan het eind van de inspectie schrijft de inspecteur het inspectierapport.

Voorbereiding inspectie
Onze inspecteur voert binnenkort een inspectie bij u uit. Wilt u hiervoor twee massabalansen voorbereiden? Eén over een grondstof en één over het eindproduct. Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches. Klik hier voor een voorbeeld.
Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans.


massabalans3


Massabalans Grondstof:

-een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn
-een overzicht waarin de ontvangsten van deze grondstof vermeld staat
-een overzicht waarin vermeld staat in welke producties deze grondstof is verwerkt

Massabalans Eindproduct:
-een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn
-een overzicht waarin de ontvangsten uit producties vermeld staan
-een overzicht van de verkopen/afvoeren over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal)

De inspecteur zal tijdens de inspectie een paar van deze overzichten beoordelen.

Wat is een massabalans?

Een massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle ontvangsten en afvoeren (aankopen en verkopen) van dit product. De hoeveelheden in dit overzicht moeten in evenwicht zijn. Zou u van de ontvangsten en aankopen van deze producten ook de ontvangen vrachtdocumenten en de aankoopfacturen klaar willen leggen? Ook vraagt de inspecteur u naar de productiegegevens en een afvoeroverzicht of verkoopoverzicht van deze twee producten over dezelfde periode.

Overige voorbereiding
Wilt u daarnaast de volgende documenten klaarleggen:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle