Mobile menu trigger

Voorbereiding inspectie voor bedrijven die biologische producten vervaardigen

Wij bezoeken elk gecertificeerd biologisch bedrijf minimaal eenmaal per kalenderjaar aangekondigd. Dit is niet altijd precies een jaar na de vorige inspectie. Tijdens de jaarlijkse inspectie stellen wij vast of uw bedrijf aan de biologische verordening voldoet.

Hoe lang de jaarlijkse inspectie op uw bedrijf duurt, hangt af van de grootte van uw bedrijf en de manier waarop wij uw procedures en documenten kunnen beoordelen.

Voorbereiding inspectie

Onze inspecteur voert binnenkort een inspectie bij u uit. Hoe u zich goed voorbereidt leest u hieronder:

 • Werk twee massabalansen uit voor deze inspectie.
  • één over een grondstof en
  • één over een eindproduct.

Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches. Klik hier voor een voorbeeld.

Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans.

 • Zorg dat het kwaliteitshandboek inzichtelijk is (digitaal of papier).
 • Denk er aan om alle relevante administratieonderdelen inzichtelijk te hebben, zoals facturen, leverdocumenten en voorraadadministratie et cetera.

Verloop van de jaarlijkse inspectie

 • Onze inspecteur stelt eerst een aantal algemene vragen over uw bedrijf.
 • Vervolgens beoordeelt de inspecteur de massabalansen, die u voorafgaand aan de inspectie heeft voorbereid.
 • Vanuit de verschillende massabalansen worden de verschillende bedrijfsonderdelen beoordeelt, bijvoorbeeld de traceerbaarheid, scheiding (biologisch en niet-biologisch) en ingangscontrole.
 • Er vindt een rondgang plaats door uw bedrijf als u producten vervaardigt of opslaat.
 • Het is altijd mogelijk dat een inspecteur steekproeven neemt op bepaalde administratieonderdelen.
 • Aan het eind van de inspectie schrijft de inspecteur het inspectierapport.

Wat is een massabalans?

Een massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle ontvangsten en afvoeren (aankopen en verkopen) van dit product. De hoeveelheden in dit overzicht moeten in evenwicht zijn.

Zou u van de ontvangsten en aankopen van deze producten ook de ontvangen vrachtdocumenten en de aankoopfacturen klaar willen leggen? Ook vraagt de inspecteur u naar de productiegegevens en een afvoeroverzicht of verkoopoverzicht van deze twee producten over dezelfde periode.

Massabalans Grondstof

 • Een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn.
 • Een overzicht waarin de ontvangsten van deze grondstof vermeld staat.
 • Een overzicht waarin vermeld staat in welke producties deze grondstof is verwerkt.

Massabalans Eindproduct

 • Een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn.
 • Een overzicht waarin de ontvangsten uit producties vermeld staan.
 • Een overzicht van de verkopen/afvoeren over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal).

De inspecteur beoordeelt tijdens de inspectie een paar van deze overzichten.

Overige voorbereiding

Wilt u daarnaast de volgende documenten klaarleggen:

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle