Mobiel menu trigger

Scheiding

Belangrijk voor de productie van biologische levensmiddelen is het voorkomen van vermenging van biologische ingrediënten met gangbare ingrediënten. Dit betekent dat de bereiding altijd gescheiden moet plaatsvinden. U kunt de biologische producten op een ander tijdstip produceren, op een afzonderlijke machine of in een aparte productieruimte.

Als u zowel biologische producten als gangbare producten op dezelfde machine produceert, moet u contaminatie voorkomen. U moet zorgen voor een procedure met minimaal de volgende punten:

  • verplichte actie tussen de gangbare en biologische productie (bv. leegdraaien of reiniging)
  • verplichte controle op de resultaten van de actie vóór het begin van de biologische productie
  • verplichte registratie van de controle


Ook moet u de producten zo opslaan dat u vermenging of verwisseling met gangbare producten uitsluit. Hoe u opslaat is afhankelijk van de verpakking:

  • Bij verpakte producten kunt u de biologische en gangbare producten in een gezamenlijk magazijn opslaan. Zorg hier wel voor een goede scheiding, met name tussen grondstoffen die op elkaar lijken en al geopende verpakkingen.
  • Bij bulkproducten moet u zorgen dat een silo, loods, etc. schoon en leeg is voordat u er biologische producten in opslaat. Dit moet u controleren en u moet deze controle registreren.

Naast een gescheiden opslag is een goede identificatie van biologische producten belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door palletlabels.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle