Mobile menu trigger

(Bio)winkel

 • Certificatie en ketenbenadering

  Vanaf 1 januari 2021 geeft Skal invulling geven aan de certificatieplicht voor verkooppunten van biologische producten zoals beschreven in de Europese regelgeving. Waar agrarische bedrijven, verwerkende bedrijven en de logistieke partijen in de biologische keten al aan een dergelijke verplichting moesten voldoen, gaat Skal nu ook toezien op de certificatie van verkooppunten die handelingen met biologische producten uitvoeren, zoals: snijden en verpakken, afbakken, combineren van losse producten (bijv. noten- of mueslimix) en onverpakte verkoop. Daarom krijgen nu ook alle verkooppunten die dergelijke handelingen verrichten meer controle van Skal. Dit draagt bij aan een betrouwbaar biologisch product van producent tot consument. Voor bio-boerderijwinkels die vallen onder een al gecertificeerd biologisch landbouwbedrijf, geldt dat de boerderijwinkel toegevoegd kan worden aan het bestaande bio-certificaat.
 • Rol Skal

  Skal Biocontrole is door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen om deze certificatieplicht in de praktijk te brengen en toezicht te houden op de naleving van de biologische regelgeving door winkels en marktkramen.
 • Wat betekent dit voor u?

  Alle verkooppunten die handelingen met biologische producten uitvoeren, moeten worden gecertificeerd door Skal. Denk hierbij aan: snijden en verpakken, afbakken, combineren van losse bio-producten (bijv. noten- of mueslimix) en onverpakte verkoop van biologische producten. Indien er alleen sprake is van enkel directe verkoop van voorverpakte producten, is een biowinkel vrijgesteld van de certificatieplicht. Supermarkten, speciaalzaken en marktkramen die handelingen verrichten aan biologische producten, krijgen dus meer controle van Skal. Dit draagt bij aan een betrouwbaar biologisch product van producent tot consument. Voor (boerderij)winkels die vallen onder een al gecertificeerd biologisch landbouwbedrijf, geldt dat de (boerderij)winkel toegevoegd kan worden aan het bestaande bio-certificaat. Het proces ziet er als volgt uit:
 • Stap voor stap

  Deze certificatieplicht heeft impact op alle verkooppunten van biologische producten. Wij willen de implementatie van deze certificatieplicht zo gestroomlijnd mogelijk laten verlopen. Het proces ziet er zo uit:
  1. Certificatiecheck:

   Doe de certificatiecheck en ontdek of uw biowinkel vrijgesteld is van de certificatieplicht of gecertificeerd moet worden door Skal.
  2. Aanmelden:

   Is uw biowinkel certificatieplichting? Meldt u dan aan bij Skal.
   Voor biologische winkelketens geldt dat de aanmelding centraal gebeurt door het hoofdkantoor. Zelfstandige winkels kunnen zich hier aanmelden.
  3. Voorbereiding:

   Bereid uw winkel(keten) voor op de certificatie. Hier vindt u de belangrijkste aandachtspunten.
  4. Certificatie:

   Voor winkels die onder de certificatieplicht vallen start het certificatieproces met een toelatingsonderzoek begin 2021. Wanneer dit positief is doorlopen krijgt het verkooppunt een bio-certificaat van Skal.
  5. Inspectie:

   Skal controleert de bedrijven die gecertificeerd zijn periodiek.
  6. Inspectie vrijgestelden:

   Skal controleert de winkels die vrijgesteld zijn van certificatieplicht via steekproeven.
 • Tarieven

  Aan certificatie door Skal zijn kosten verbonden. Skal hanteert vanaf 2021 een nieuwe tarievenstructuur, waarbij per tarief duidelijk wordt gemaakt welke activiteiten deze dekken. De tarieven voor verkooppunten zijn onder voorbehoud van goedkeur door het ministerie van LNV. Pas na deze goedkeuring worden ze definitief gepubliceerd in het Tarievenblad 2021.
  De voorlopige tarieven vindt u hier.

image
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle