Mobile menu trigger

Diervoeding varkens

U voert uw dieren biologisch voer. Het diervoeder voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Minimaal 20% van het voer komt van het eigen bedrijf of uit de regio
 • Voorlopig mag 5% van het diervoeder nog bestaan uit gangbare ingrediënten. De voorwaarde is dat deze gangbare ingrediënten dienen als aanvulling op het eiwit in voer
 • Aan het dagrantsoen voegt u ruwvoer toe
 • De niet-biologische ingrediënten, toevoegingsmiddelen en hulpstoffen staan op bijlagen V en bijlage VI van de EU-erordening Nr. 889/2008
 • Diervoeders zijn GMO-vrij geproduceerd
 • Diervoeders bevatten geen antibiotica, medicinale stoffen en groeibevorderaars bevatten
 • Producten van agrarische oorsprong, zoals, wei, suiker, suikerbietenpulp en meel van granen, zijn biologisch

Moedermelk biggen
Jonge zoogdieren voert u bij voorkeur moedermelk. Als dit niet kan, mag u de jonge zoogdieren biologische melkpoeder geven. Biggen mag u alleen biologische melkpoeder voeren als de zeug niet genoeg melk geeft en de gezondheid van de big in gevaar komt. De zoogperiode voor biggen is minimaal 40 dagen.

Voer van eigen percelen
Voer van percelen die zijn aangemeld bij Skal Biocontrole maar nog niet biologisch zijn mag u voeren onder bepaalde voorwaarden:

 • Omschakelingsvoer van percelen die in het 'tweede jaar van omschakeling' zijn mag u voeren voor:
  • 100% van het totale rantsoen (% droge stof per jaar) als uw in omschakelingsvoer alleen van eigen bedrijf afkomstig is
  • 30% van het totale rantsoen als u tweedejaars in omschakelingsvoer aankoopt. Dit geldt ook als u krachtvoer aankoopt waarin 'in omschakelingsvoer' is verwerkt

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle