Mobile menu trigger

Eisen huisvesting en weidegang biologisch rundvee

Stallen en weilanden zijn zo ingericht dat de dieren zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. De dieren kunnen altijd naar buiten, tenzij dit wordt verhinderd door weers-, bodem- en/of gezondheidsomstandigheden. Overbegrazing en verdrassing van de weidegronden dient u te voorkomen.

Voor biologische stallen gelden de volgende algemene eisen:

 • De vloeren zijn vlak maar niet glad
 • Voldoende daglicht
 • Natuurlijke ventilatie
 • 50% van het vloeroppervlak is dicht
 • Voldoende schone en droge ligruimtes, die voldoende zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal.
 • Gebruik van gangbaar strooisel is toegestaan. Als stro ook gebruikt wordt voor ruwvoer, is al het stro biologisch.
 • Dieren worden niet vastgezet, tenzij dit voor de veiligheid van een enkel dier voor een zeer beperkte periode nodig is

Huisvesting runderen

De huisvesting voldoet aan een aantal aanvullende eisen die ervoor zorgen dat runderen zich natuurlijk kunnen gedragen:

 • Herbivoren krijgen voldoende schone en droge ligruimtes die u voldoende heeft ingestrooid
 • Vleeskalveren (ouder dan 1 week) en vleesstieren houdt u in groepen
 • Op melkveebedrijven mag u kalveren tijdens de zoogperiode in een “iglo” houden
 • Als u stieren ouder dan 1 jaar tijdens het weideseizoen niet weidt, geeft u ze een uitloopmogelijkheid. De uitloop is minimaal 30 m2 per stier en mag maximaal 75% overkapt zijn
 • Runderen mag u niet langer dan één vijfde deel van hun leven binnen afmesten en in ieder geval niet langer dan 3 maanden
 • Runderen bindt u niet aan

Minimum oppervlaktes van de stallen per dier:

Melkkoe

6 m2 per dier

Fokstier

10 m2 per dier

Rund tot 100 kg

1.5 m2 per dier

Rund tot 200 kg

2.5 m2 per dier

Rund tot 350 kg

4 m2 per dier

Rund vanaf 350 kg

5 m2 per dier en minstens 1 m2 per 100 kg

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle