Mobiel menu trigger

Gezondheidszorg pluimvee

U kiest voor sterke pluimveerassen die geschikt zijn voor de biologische landbouw. U versterkt de natuurlijke weerstand van uw dieren door goede voeding, verzorging en leefomstandigheden.

Diergeneesmiddelen

Als medicijnen nodig zijn, gebruikt u bij voorkeur natuurlijke en homeopathische middelen. De dierenarts mag besluiten om een regulier geneesmiddel of antibiotica voor te schrijven. Alle medicijnen die u gebruikt dienen een REG-NL nummer (regulier of fytotherapeutisch) of een REG-NL-H nummer (homeopathisch) te hebben. Als biologische dieren dergelijke middelen krijgen, verdubbelt de wachttijd die voor niet-biologische dieren geldt.

Preventief gebruik van reguliere geneesmiddelen en antibiotica mag niet.

Hoeveel behandelingen mag ik doen?

U mag een dier maximaal drie keer per jaar met een regulier medicijn behandelen.

Dieren die korter dan één jaar leven (bijvoorbeeld vleespluimvee), mag u maximaal één keer behandelen met reguliere geneesmiddelen.

Behandelingen tellen als volgt mee:

  • Een serie behandelingen voor één ziekte of aandoening is één behandeling.
  • Geeft u een nieuwe behandeling voor dezelfde aandoening, dan telt dit als tweede behandeling.
  • Een serie behandelingen voor verschillende, maar wel met elkaar samenhangende ziektebeelden telt als één behandeling.

De volgende behandelingen tellen niet mee:

  • Behandelingen die wettelijk verplicht zijn.
  • Inentingen en vaccinaties.
  • Behandelingen tegen parasieten.

De ziekenboeg

Voor een ziek dier dat onder behandeling van een dierenarts staat, heeft u een aparte ruimte. Deze ruimte voorzien van strooisel en een vaste vloer en is groot genoeg voor het dier om zich gemakkelijk te kunnen bewegen.

Ik heb het dier vaker behandeld dan toegestaan. Wat nu?

U mag het dier en de producten van dit dier niet als biologisch verkopen.

Registratie medicijnen en wachttijd

U registreert het gebruik van diergeneesmiddelen. U verdubbelt de wachttermijn van elk geneesmiddel en noteert dit. De minimale wachttermijn is 48 uur. Dit geldt ook voor een geneesmiddel waarvoor geen wachttermijn is bepaald. Deze 48 uur wachttermijn is alleen van toepassing op reguliere diergeneesmiddelen, en niet op homeopathische of fytotherapeutische diergeneesmiddelen.

Hormonen

U mag niet preventief hormonen gebruiken om de groei, productie, vruchtbaarheid of voortplanting te regelen.

Alleen als een individueel dier ziek is, mag u hormonen als diergeneeskundige behandeling geven zodat het dier kan herstellen. U doet dit alleen op recept van de dierenarts.

Ingrepen

U mag geen snavels kappen of toucheren.

Overzichtstabel

Voor welke diergeneesmiddelen toegediend aan of gebruikt op het dier geldt de dubbele wachttijd en welke middelen tellen mee voor het maximaal aantal behandelingen?
Voorwaarden bij toedienen diergeneesmiddelen

Diergeneesmiddel

Telt mee als behandeling

Dubbele wachttijd

Attest*/BBP

Homeopathische middelen

Nee

Nee

Nee

Fytotherapeutische middelen

Nee

Nee

Nee

Reguliere (allopathische) diergeneesmiddelen, antibiotica

Ja

Ja

Attest

Pijnstillers

Ja, behalve bij castratie en onthoornen

Ja

Attest

Middelen tegen parasieten en vliegen

Nee

Ja. Dit geldt voor zowel antiparasitaire middelen met een RegNl-nummer als een N-nummer

Nee

Verplichte uitroeiingsregelingen

Nee

Ja als het een allopathisch middel is
Nee als het een vaccin is

Attest

Vaccin

Nee

Nee

Attest of BBP

Diergeneesmiddelen met stoffen die van nature voorkomen in het lichaam (bijv. vitamine of Ca-Mg-infuus)

Nee

Nee

Attest of BBP

Klauwverzorgingsproducten

Nee, mits het middel niet gebruikt wordt als reinigings-, ontsmettings- of diergeneesmiddel.

Nee, mits het middel niet gebruikt wordt als reinigings-, ontsmettings- of diergeneesmiddel.

Nee

Dipmiddelen spenen

Nee

Nee

Nee

Off-labelgebruik middelen/cascaderegeling

Ja

Ja

Attest

*attest kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een bezoekverslag of visitebrief van de dierenarts

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle