Mobile menu trigger

Diervoeding voor pluimvee

U voert uw dieren biologisch voer. Biologisch voer voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Minimaal 20% van het biologische voer komt van het eigen bedrijf of uit de regio
 • Voorlopig mag 5% van het voer nog bestaan uit gangbare ingrediënten. De voorwaarde is dat deze gangbare ingrediënten dienen als aanvulling op het eiwit in diervoer
 • U voegt ruwvoer aan het dagrantsoen toe
 • het rantsoen mag voor 100% uit omschakelingsvoer (% drogestof per jaar) bestaan wanneer het voer alleen van het eigen bedrijf afkomstig is
 • het rantsoen mag voor 30% uit omschakelingsvoer bestaan als u voer aankoopt van percelen in het tweede omschakeljaar. Dit geldt ook als u krachtvoer aankoopt waarin 'in omschakelingsvoer' is verwerkt
 • Percelen die u net heeft aangemeld (eerste jaar in omschakeling) mag u niet gebruiken voor oogst of uitloop. De omschakelperiode voor een uitloop is één jaar.
 • Gebruikt u producten van agrarische oorsprong zoals melasse, wei, suiker, suikerbietenpulp en meel van granen, dan zijn deze biologisch
 • De niet-biologische ingrediënten, toevoegingsmiddelen en hulpstoffen staan op bijlagen V en bijlage VI van de EU-Verordening Nr. 889/2008
 • Diervoeders zijn GMO-vrij geproduceerd
 • Diervoeders bevatten geen antibiotica, medicinale stoffen en groeibevorderaars
 • Voer van percelen die bij Skal Biocontrole aangemeld zijn maar nog niet biologisch zijn mag u onder bepaalde voorwaarden gebruiken als de percelen in het tweede omschakelingsjaar zijn:
  • het rantsoen mag voor 100% uit omschakelingsvoer (% drogestof per jaar) bestaan wanneer het voer alleen van het eigen bedrijf afkomstig is
  • het rantsoen mag voor 30% uit omschakelingsvoer bestaan als u voer aankoopt van percelen in het tweede omschakeljaar. Dit geldt ook als u krachtvoer aankoopt waarin 'in omschakelingsvoer' is verwerkt
 • Percelen die u net heeft aangemeld (eerste jaar in omschakeling) mag u niet gebruiken voor oogst of uitloop. De omschakelperiode voor een uitloop is één jaar.
 • Gebruikt u producten van agrarische oorsprong zoals melasse, wei, suiker, suikerbietenpulp en meel van granen, dan zijn deze biologisch

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle