Mobile menu trigger

Diervoeding voor pluimvee

U voert uw dieren biologisch voer. Biologisch voer voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Minimaal 20% van het biologische voer komt van het eigen bedrijf of uit de regio
 • Voorlopig mag 5% van het voer nog bestaan uit gangbare ingrediënten. De voorwaarde is dat deze gangbare ingrediënten dienen als aanvulling op het eiwit in diervoer
 • U voegt ruwvoer aan het dagrantsoen toe
 • het rantsoen mag voor 100% uit omschakelingsvoer (% drogestof per jaar) bestaan wanneer het voer alleen van het eigen bedrijf afkomstig is
 • het rantsoen mag voor 30% uit omschakelingsvoer bestaan als u voer aankoopt van percelen in het tweede omschakeljaar. Dit geldt ook als u krachtvoer aankoopt waarin 'in omschakelingsvoer' is verwerkt
 • Percelen die u net heeft aangemeld (eerste jaar in omschakeling) mag u niet gebruiken voor oogst of uitloop. De omschakelperiode voor een uitloop is één jaar.
 • Gebruikt u producten van agrarische oorsprong zoals melasse, wei, suiker, suikerbietenpulp en meel van granen, dan zijn deze biologisch
 • De niet-biologische ingrediënten, toevoegingsmiddelen en hulpstoffen staan op bijlagen V en bijlage VI van de EU-Verordening Nr. 889/2008
 • Diervoeders zijn GMO-vrij geproduceerd
 • Diervoeders bevatten geen antibiotica, medicinale stoffen en groeibevorderaars
 • Voer van percelen die bij Skal Biocontrole aangemeld zijn maar nog niet biologisch zijn mag u onder bepaalde voorwaarden gebruiken als de percelen in het tweede omschakelingsjaar zijn:
  • het rantsoen mag voor 100% uit omschakelingsvoer (% drogestof per jaar) bestaan wanneer het voer alleen van het eigen bedrijf afkomstig is
  • het rantsoen mag voor 30% uit omschakelingsvoer bestaan als u voer aankoopt van percelen in het tweede omschakeljaar. Dit geldt ook als u krachtvoer aankoopt waarin 'in omschakelingsvoer' is verwerkt
 • Percelen die u net heeft aangemeld (eerste jaar in omschakeling) mag u niet gebruiken voor oogst of uitloop. De omschakelperiode voor een uitloop is één jaar.
 • Gebruikt u producten van agrarische oorsprong zoals melasse, wei, suiker, suikerbietenpulp en meel van granen, dan zijn deze biologisch
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle