Mobile menu trigger

Biologisch veehouder? Zo bereidt u de Skal-inspectie voor

Voor een vlotte inspectie komt het aan op een goede voorbereiding.

Hierna vindt u een overzicht van de documenten en procedures waar de inspecteur naar zal vragen. Voor het gebruik van digitale gegevens zorgt u ervoor dat u inlogcodes/wachtwoorden van bijvoorbeeld Mijn RVO, (online) managementpakketten, klantgebieden van leveranciers bij de hand hebt. Het is niet noodzakelijk om voor de inspectie alles uit te printen. Eventueel kan de inspecteur op zijn eigen laptop inloggen.

De Skal-inspecteur vraagt naar gegevens van het lopende en het voorgaande jaar van:

Veehouderij

 • Veeregistratie,
 • Aan– en afvoer van dieren (managementsysteem
 • Medicijnregistratie en logboek/veeartsadministratie
 • Jaargemiddelde dierdagdosering per dierjaar DD/DJ (bijvoorbeeld brief PVE voor bio-vleeskuikens
 • Uitdraai van MediRund voor bio-runderen
 • Uitdraai InfoVarken/DGBase voor bio-varkens, et cetera
 • Afleverbonnen en samenstelling van de aangekochte voeders

Plantaardige productie

 • Perceelregistratie/teeltplan. Wanneer landbouwtellingplichtig, de actuele Gecombineerde Opgave van RVO
 • Aanvoer/registratie van gewasbeschermingsmiddelen
 • Aanvoer van zaaizaad, vegetatief teeltmateriaal (pootgoed) en plantgoed
 • Overzicht aan– en afvoer dierlijke mest (verklaring herkomst dierlijke mest). Eventueel productie mest van eigen dieren (biologisch of gangbaar)
 • Aanvoer/registratie van andere meststoffen
 • Eigen berekening gebruik % A-meststoffen
 • Gebruikte reinigings-/ontsmettingsmiddelen
 • Verkoopgegevens (totalen afgeleverd product)
 • Eigen verklaringen, afrekeningen en afleverbewijs van afgevoerde producten
 • Klachtenregistratie
 • Actuele bio-certificaten van uw toeleveranciers
 • Bij handelingen (bijvoorbeeld opslag/sorteren) door andere bedrijven: kopie van een geldig bio-certificaat van dat bedrijf
 • Bij bereiding of laten bereiden van producten: productspecificaties, processchema’s, kopie bio-certificaat leveranciersingrediënten

Inkoop producten

 • U maakt aantoonbaar dat u de ingangscontrole heeft gedaan. Ofwel dat de toeleverancier gecertificeerd is voor het product dat u afneemt en dat het product aantoonbaar biologisch is.
 • Het bovenstaande kunt u aantonen met bijvoorbeeld een geldig bio-certificaat van het bedrijf of een aanduiding op de factuur/leverbon in uw administratie. Bij aankoop van plantaardige reststromen zoals vinasse toont u een GGO-vrijverklaring.

Mestgebruik

 • Overzichten van de ontvangen en afgevoerde dierlijke mest uit mijn.rvo.nl
 • Een overzicht waarop u aangeeft wat biologische en wat gangbare mest is. Dit kunt u bijvoorbeeld aangeven op het overzicht van ontvangen en afgevoerde dierlijke mest uit mijn.rvo.nl
 • Alle bijbehorende Vervoersbewijzen Dierlijk Mest (VDM’s , op volgorde van het gebruikte overzicht
 • De ingevulde eigen verklaring (bijvoorbeeld verklaring van herkomst van dierlijke mest), gekoppeld aan de bijbehorende VDM. De inspecteur moet een duidelijke koppeling kunnen maken tussen de eigen verklaring en de VDM
 • Analyserapporten mest, logisch gerangschikt


Tijdens de inspectie hoort de gevraagde informatie direct toonbaar te zijn. Zo nee, dan kan dit leiden tot een afwijking. Let op: als u de administratie niet inzichtelijk kan maken, breekt de inspecteur de inspectie af. U krijgt dan een herkansing in een nieuwe, door u te betalen inspectie.Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle