Mobile menu trigger

Teelt u biologische gewassen? Zo bereidt u de Skal-inspectie voor!

Voor een vlotte inspectie komt het aan op een goede voorbereiding.

Hieronder vindt u daarom een overzicht van documenten en procedures waar de inspecteur naar zal vragen. Voor de beschikbaarheid van digitale gegevens zorgt u ervoor dat u inlogcodes/wachtwoorden bij de hand hebt van bijvoorbeeld Mijn RVO, (online) managementpakketten, klantgebieden van leveranciers. Het is voor de inspectie dus niet noodzakelijk om alle benodigde informatie uit te printen. Eventueel kan de inspecteur op zijn eigen laptop inloggen.

De inspecteur ziet graag de gegevens in van het lopende en het voorgaande jaar van:

• Perceelregistratie/teeltplan. Wanneer uw bedrijf landbouwtellingplichtig is: de actuele Gecombineerde Opgave van RVO

• Aanvoer/registratie van gewasbeschermingsmiddelen

• Aanvoer van zaaizaad, vegetatief teeltmateriaal (pootgoed) en plantgoed

• Overzicht van de aan– en afvoer van dierlijke mest (verklaring herkomst dierlijke mest). Eventueel productie mest van eigen dieren (biologisch of gangbaar)

• Aanvoer/registratie van andere meststoffen

• Eigen berekening van gebruik percentage A-meststoffen

• Gebruikte reinigings-/ontsmettingsmiddelen

• Verkoopgegevens (totalen afgeleverd product)

• Eigen verklaringen, afrekeningen en afleverbewijs van afgevoerde producten

• Klachtenregistratie

• Actuele bio-certificaten van uw toeleveranciers

• Bij handelingen (bijvoorbeeld opslag/sorteren) door andere bedrijven: kopie van een geldig bio-certificaat van dat bedrijf.

• Bij bereiding of laten bereiden van producten: productspecificaties, processchema’s, kopie bio-certificaat van de leveranciers van de desbetreffende ingrediënten

Als u producten aankoopt, maakt u aantoonbaar dat u de ingangscontrole heeft gedaan. U checkt of de toeleverancier gecertificeerd is voor het product dat u afneemt en het product aantoonbaar biologisch is. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een geldig bio-certificaat van het bedrijf of een aanduiding op de factuur/leverbon in uw administratie. Bij aankoop van plantaardige reststromen zoals vinasse toont u een GGO-vrijverklaring.

Bij mestgebruik overhandigt u:

• Overzichten van de ontvangen en afgevoerde dierlijke mest uit mijn.rvo.nl

• Een overzicht waarop u aangeeft wat biologische en wat gangbare mest is. Dit kunt u bijvoorbeeld aangeven op het overzicht van ontvangen en afgevoerde dierlijke mest uit mijn.rvo.nl

• Alle bijbehorende Vervoersbewijzen Dierlijk Mest (VDM’s), op volgorde van het gebruikte overzicht

• Ingevulde eigen verklaring (bijvoorbeeld verklaring van herkomst van dierlijke mest), gekoppeld aan de bijbehorende VDM. De inspecteur moet een duidelijke koppeling kunnen maken tussen de eigen verklaring en de VDM.

• Analyserapporten mest, logisch gerangschikt

Tijdens de inspectie hoort de gevraagde informatie hoort direct toonbaar te zijn. Zo nee, dan kan dit leiden tot een afwijking (non-conformity). Let op: als u de administratie niet inzichtelijk kan maken, breekt de inspecteur de inspectie af. U krijgt dan een herkansing in een nieuwe, door u te betalen inspectie.


Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle