Mobile menu trigger

Melding doen bij positief analyseresultaat

Positieve analyse: Reden van twijfel

Een positieve residu-analyse in een monster is een reden om te twijfelen aan de biologische status van een product. U moet in alle gevallen van twijfel zelf het product compleet blokkeren en een melding doen aan Skal via Mijn Skal. Eventuele afnemers brengt u ook op de hoogte.

Aandachtspunten bij het proces van (residu) meldingen:

  • De eventuele meetonzekerheid of processingfactor zijn bij een positieve analyse geen reden om geen melding te doen aan Skal. Het onderzoek moet uitwijzen of de biologische status van het product behouden kan blijven.
  • Biologische producten hebben geen toegestane grenswaarden (actiewaarde) voor niet-toegestane stoffen.
  • Negatieve heranalyse? Doe dan alsnog melding aan Skal. Voeg dit resultaat toe aan de melding, de partij kan bijvoorbeeld niet homogeen zijn.
  • De Europese wetgeving, 2018/848, is leidend. Andere richtlijnen, zoals de BNN-richtlijnen of de EOCC-factsheet zijn niet goed gekeurd door de Europese Commissie en mogen dus niet worden gebruikt.
  • Waardeert u het product af? Doe dan alsnog melding aan Skal.

Proces van meldingen

Meldingen doet u via Mijn Skal. U voegt aan een melding verschillende documenten en/of foto's toe ter onderbouwing van de melding en een duidelijke beschrijving van de herleidbaarheid. Indien van toepassing vragen wij om een duidelijk overzicht van afnemers als bijlage. De door u aangeleverde informatie wordt door Skal onderzocht.
Wanneer de twijfel aan de biologische status door onderzoek is weggenomen, geeft Skal dit aan. U mag het product dan weer als biologisch verwerken, verpakken of in de handel brengen. Dit proces kan enkele maanden (1-6) in beslag nemen omdat wij vaak afhankelijk zijn van nader onderzoek in het land van herkomst.

Product retour of gangbaar afzetten?

Besluit u het product retour te sturen, af te waarderen of het product te vernietigen? Informeer Skal hier dan direct over. Als een product zijn biologische status verliest, mag dit niet meer als biologisch verkocht worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om afgewaardeerde producten af te zetten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle