Mobile menu trigger

Productcontrole bij import

Van ieder product dat u importeert, moet u vooraf vaststellen dat de certificatie van het product in het land van herkomst gelijkwaardig is aan de Europese verordening.

Dit kan op twee manieren:

  1. U koopt het product aan uit een erkend derde land. Dit zijn landen die door de Europese Commissie zijn erkend, hun certificatie-eisen zijn gelijkwaardig aan de Europese verordening.
  2. U koopt het product aan van een bedrijf dat is gecertificeerd door een erkende certificatieorganisatie. De Europese Commissie heeft een aantal certificatieorganisaties buiten de EU erkend, deze organisaties certificeren meestal in verschillende landen.Eventuele voorwaarden per land, of per productgroep zijn in de lijst opgenomen.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle