Mobile menu trigger

Productcontrole bij import

Van ieder product dat u importeert, moet u vooraf vaststellen dat de certificatie van het product in het land van uitvoer gelijkwaardig (equivalent) is aan de Europese verordening.

Dit kan op twee manieren:

Equivalentie

U koopt het product aan uit een erkend derde land. Deze derde landen zijn door de Europese Commissie erkend; hun certificatie-eisen zijn gelijkwaardig aan de vorige EU-verordening 848/2007. De gelijkwaardige landen en de gemachtigde controleorganen zijn opgenomen in bijlage III van Verordening (EU) 1235/2008.  Deze equivalentieovereenkomsten zijn geldig tot 31-12-2026. Daarna moeten handelsverdragen zijn afgesloten.

Erkende certificatieorganisatie

U koopt het product aan van een bedrijf dat is gecertificeerd door een erkende certificatieorganisatie.  De door controleorganen in derde landen ontwikkelde normen worden beschouwd als gelijkwaardig aan de vorige Verordening (EU) 834/2007. De erkende normen van de controleorganen zijn opgenomen in bijlage IV van Verordening (EU) 1235/2008. Deze normen zijn geldig tot uiterlijk 31-12-2024. Daarna moeten de controle organisaties gaan certificeren conform Verordening (EU) 2018/848.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle