Mobile menu trigger

Equivalentie EU-VS

De EU en de Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten over normen voor biologische productie, de controle, certificering en etikettering hiervan. Dit akkoord betekent dat de Verenigde Staten als erkend derde land worden gezien en producten over een weer worden erkend als biologisch gecertificeerd. Niet alle producten vallen onder deze equivalentie.
Op deze webpagina
vindt u meer informatie van de Europese Commissie over deze equivalentie.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle