Mobile menu trigger

Importeur of eerste geadresseerde? Zo bereidt u de inspectie voor!

Elk gecertificeerd biologisch bedrijf krijgt minimaal eenmaal per kalenderjaar een aangekondigde inspectie. Dit is niet altijd precies een jaar na de vorige inspectie. Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld of uw bedrijf nog steeds aan de biologische voorwaarden voldoet. Op basis van het bedrijfsbezoek schrijft de inspecteur het inspectierapport.

Hoe lang de inspectie duurt hangt af van de omvang van uw bedrijf en de manier waarop wij uw procedures en documenten kunnen beoordelen. Met een goede voorbereiding kunt u de inspectie en rapportage zo vlot mogelijk laten verlopen.

De Skal-inspecteur zal tijdens zijn jaarlijkse bezoek een aantal algemene vragen stellen over uw bedrijf. Voor de inspectie en rapportage kan hij vragen om een aantal documenten in te zien. U heeft daarom de volgende documenten goed op orde:

Bedrijfsbeschrijving

Ontvangt u producten fysiek?
Dan ook deze onderdelen borgen:

Voorbeelden

Bekijk hier een voorbeeld van het registreren van de traceerbaarheid en een voorbeeld van de voorbereiding van de massabalans.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle