Mobile menu trigger

Voorbereiden inspectie Handel

Onze inspecteur voert binnenkort een inspectie bij u uit. Hiervoor dient u twee massabalansen voor te bereiden van door u te kiezen biologische producten. Ga er hierbij van uit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches.

Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans!

De massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle ontvangsten en afvoeren (aankopen en verkopen) van dit product. Klik hier voor een voorbeeld. Van de aankopen en verkopen van deze producten moet u ook een aantal facturen kunnen tonen.

Ook de volgende zaken heeft onze inspecteur van u nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de inspectie:

Afbreken inspectie

Het is van belang dat u de inspectie goed voorbereidt. Als u de administratie niet inzichtelijk kan maken, is de inspecteur genoodzaakt de inspectie af te breken. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bovendien moet er dan een nieuwe inspectie worden gepland, die ook voor uw rekening komt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle