Mobile menu trigger

Melding doen bij twijfel over biologische status (incl. residuvondsten)

Bij een vermoeden dat een product dat uw bedrijf heeft geteeld, gekocht, geïmporteerd, geproduceerd of bereid, niet aan de eisen van biologische productie voldoet, dan bent u wettelijk verplicht om Skal Biocontrole hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen (zie Verordening Nr. 2018/848, artikel 27).

Redenen van twijfel

Een positieve residu-analyse in een monster is slechts één van de redenen om te twijfelen aan de biologische status van een product. Ook in het geval van een niet-biologische in plaats van een biologische inklaring over een residu-vondst, moet u melding doen aan Skal. Ook afwijkingen in traceerbaarheid, massabalans, etikettering of bij vermoedens van fraude dient u te melden aan Skal. U moet in alle gevallen van twijfel zelf het product compleet blokkeren en dit direct aan ons melden. Eventuele afnemers brengt u ook op de hoogte. Verordening (EU) beschrijft hoe u bij een vermoeden de aanduiding over de biologische productiemethode verwijdert of het product afzondert en identificeert.

De volgende punten betreffende het proces van (residu) meldingen, dient u in acht te nemen:

  • Bij analyses in biologische producten wordt geen rekening gehouden met meetonzekerheden of zogenaamde processingsfactoren. Het analyseresultaat is de waarde waarmee gewerkt wordt; er moet altijd een melding worden gemaakt.
  • Biologische producten hebben geen toegestane waarden (actiewaarde) voor niet-toegestane stoffen.
  • Een negatieve heranalyse is geen reden om niet te melden. Voeg dit resultaat toe aan de melding, de partij kan bijvoorbeeld niet homogeen zijn.
  • We accepteren geen richtlijnen die niet zijn opgenomen in de Europese wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn: BNN richtlijnen, EOCC factsheet of andere onderzoeken.

Proces van meldingen

Meldingen doet u via Mijn Skal. U voegt aan een melding verschillende documenten en/of foto's toe ter onderbouwing van de melding en een duidelijke beschrijving van de herleidbaarheid. Indien van toepassing vragen wij om een duidelijk overzicht van afnemers als bijlage. De door u aangeleverde informatie wordt door Skal onderzocht. Pas als Skal ervan overtuigd is dat het product biologisch is en alle twijfel is weggenomen, mag u het product weer als biologisch verwerken, verpakken of in de handel brengen. Dit proces kan enkele maanden (1-6) in beslag nemen omdat wij vaak afhankelijk zijn van nader onderzoek in het land van herkomst.

Besluit u het product retour te sturen, niet-biologisch af te gaan zetten of het product te vernietigen, dan stelt u Skal ook hiervan direct op de hoogte.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle