Mobile menu trigger

Handelt u in biologische producten? Zo bereidt u de Skal-inspectie voor!

Wij bezoeken elk gecertificeerd biologisch bedrijf minimaal eenmaal per kalenderjaar aangekondigd. Dit is niet altijd precies een jaar na de vorige inspectie. Tijdens de jaarlijkse inspectie stellen wij vast of het bedrijf nog steeds aan de biologische voorwaarden voldoet.
Hoe lang de jaarlijkse inspectie op uw bedrijf duurt hangt af van de grootte van uw bedrijf en de manier waarop wij uw procedures en documenten kunnen beoordelen. Een goede voorbereiding door u is van groot

Elk gecertificeerd biologisch bedrijf krijgt minimaal eenmaal per kalenderjaar een aangekondigde inspectie. Dit is niet altijd precies een jaar na de vorige inspectie. Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld of uw bedrijf nog steeds aan de biologische voorwaarden voldoet. Op basis van het bedrijfsbezoek schrijft de inspecteur het inspectierapport.

Hoe lang de inspectie duurt hangt af van de omvang van uw bedrijf en de manier waarop wij uw procedures en documenten kunnen beoordelen. Met een goede voorbereiding kunt u de inspectie en rapportage zo vlot mogelijk laten verlopen.

De Skal-inspecteur zal tijdens zijn jaarlijkse bezoek een aantal algemene vragen stellen over uw bedrijf. Voor de inspectie en rapportage kan hij vragen om een aantal documenten in te zien. U heeft daarom de volgende documenten goed op orde:

Ook de volgende zaken wil onze inspecteur in kunnen zien:

  • De bedrijfsbeschrijving
  • De procedure traceerbaarheid
  • De klachtenregistratie
  • De facturering
  • Bio-certificaten van uw leveranciers
  • Uw Skal-productspecificaties en actuele etiketten van uw eigen label-producten (alleen indien u eigen label voert)
  • De massabalans van twee biologische producten

Traceerbaarheid
Tijdens de inspectie neemt de Skal-inspecteur aan de hand van de verkoopgegevens de interne traceerbaarheid op uw bedrijf door. De inspecteur kiest daarbij een bepaald product en volgt hiervan het proces van binnenkomst tot de verkoop.
Bekijk hier een voorbeeld van het registreren van de traceerbaarheid.

Massabalans
Tijdens de jaarlijkse inspectie bestudeert de Skal-inspecteur tevens de massabalans die u vooraf heeft opgesteld van twee door u gekozen biologische producten. De twee balansen hebben betrekking op meerdere partijen/batches. De massabalans geeft een overzicht van de beginvoorraad en de eindvoorraad van een product over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) en alle ontvangsten en afvoeren (aankopen en verkopen) van dit product. De hoeveelheden in dit overzicht moeten in evenwicht zijn.
Tijdens de inspectie legt u tevens de vrachtdocumenten en de aankoopfacturen van deze producten klaar. Wanneer u de opslag heeft uitbesteed en zelf geen voorraden fysiek op uw bedrijf heeft, hoeft u daarvan geen vrachtdocumenten te hebben.
Bekijk hier een voorbeeld van een massabalans.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle