Mobile menu trigger

Wild zeewier vergaren

Voor het in het wild vergaren van zeewier is een aantal eisen opgenomen in de biologische wetgeving. Een biologisch zeewierbedrijf moet in haar bedrijfsplan aantonen hoe zij aan deze eisen voldoet. Het bedrijfsplan is het vertrekpunt van de inspectie. Een aandachtspunt bij het verzamelen van zeewier is de duurzaamheid op de lange termijn.

Locatiekeuze
De vergaring van wild zeewier kan biologisch worden gecertificeerd als de gebieden waar het zeewier groeit van zeer goede ecologische kwaliteit zijn (niet verontreinigd). Hierbij worden de Nederlandse productiegebieden voor tweekleppigen als uitgangspunt genomen.
De vergaring mag niet ten koste gaan van de langetermijnstabiliteit van de natuurlijke habitat. Dit moet u aan kunnen tonen in uw bedrijfsplan.

Wetgeving
In artikel 13 van de Verordening (EG) Nr. 834/2007: basiswetgeving (pdf.) kunt u meer lezen over de basiseisen. In artikel 6, 25 en 29 van de Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.) vindt u de meeste eisen voor de zeewierproductie.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle